Playlisty Kecárna
Reklama

Beautiful soul - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Roll the stones like Sisyphus
You said: "Why me is not question here"
"Why not me?" was your answer
Walking with your head high
Valit kameny jako Sisyfus
Řekl jsti: "Proč já tady nejsem otázkou"
"Proč ne já?" byla tvoje odpověď
Kráčíš s hlavou vztyčenou
Facing the challenge gave you consciousness
A light that shows where true freedom is
"It´s hidden in the shadows"
I wish I would have told you
In case I never showed you
I just want to tell you
Čelit této výzvě ti poskytlo vědomí
Světlo, které ukazuje, kde je skutečná svoboda
"Je to skryté ve stínu"
Kéž bych ti to řekl
V případě, že jsem ti to nikdy neukázal
Jen ti chci říct
Beautiful soul
Beautiful soul
Don´t, don´t, don´t you know
You´re beutiful soul
Překrásná duše
Překrásná duše
Ne, ne, nevíš
Jsi krásná duše
You were changing everything
Turning the worst into the better thing
That´s why everyone adores you
Všechno jsi změnil
Obrátil to nejhorší v to nejlepší
To proto tě každý zbožňuje
But I forgot to tell you
Maybe no one ever showed you
Can you hear me when I call you
Ale zapomněl jsem ti říct
Možná, že ti nikdo nikdy neukázal
Slyšíš mě, když tě volám
Beautiful soul
Beautiful soul
Don´t, don´t, don´t you know
You´re beutiful soul
Don´t, don´t, don´t you know
You´re beutiful soul
Překrásná duše
Překrásná duše
Ne, ne, nevíš
Jsi krásná duše
Ne, ne, nevíš
Jsi krásná duše
Oh don´t you know you´re beautiful soul
Oh roll your stone, roll it beautiful soul
Oh, nevíš, že jsi krásná duše
Oh, odval svůj kámen, odval ho, krásná duše
Oh don´t you know you´re beautiful soul
Oh roll your stone, roll it beautiful soul
Oh, nevíš, že jsi krásná duše
Oh, odval svůj kámen, odval ho, krásná duše
You turned your bitter end so sweet
With laughter and serenity
I treasured every memory
Don´t you know
Skončil jsi svůj hořký konec tak sladce
Se smíchem a klidem
Cenil jsem si každou vzpomínku
Nevíš
From the cradle to the grave
Your breath of life will remain
You see that world outside the cave
Don´t you know you´re a beautiful soul
Z kolébky do hrobu
Tvůj dech života zůstane
Vidíš ten svět mimo jeskyni
Nevíš, že jsi krásná duše

Text přidala Sammmy

Text opravila Sammmy

Video přidala bobina18

Překlad přidala Sammmy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Human

Reklama

Paddy Kelly texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.