Kecárna Playlisty
playlist Playlist karaoke Karaoke
I'll tell me Ma when I go home
The boys won't leave the girls alone.
They pull my hair, they stole my comb,
but that's alright till I go home.
Řeknu moji mamce kdy jdu domů
Chlapci nenechají holky samotné.
Rozcuchali mi vlasy, ukradli hřeben,
ale to je v pořádku dokud nepůjdu domů.
Chorus:
She is handsome, she is pretty
She is the belle of Belfast city
She is courtin' one, two, three.
Please won't you tell me, who is she?

Ona je pohledná, ona je hezká
Ona je kráskou z Belfastu
Ona se dvoří jedna, dva, tři.
Prosím neřekneš mi, kdo je ona?
Albert Mooney says he loves her,
All the boys are fighting for her.
They knock at the door and ring at the bell
Saying "Oh, my true love are you well?"
Out she comes as white as snow,
Rings on her fingers and bells on her toes.
Oul Jenny Murray says she'll die,
If she doesn't get the fella with the roving eye.
Albert Mooney říká, že jí miluje,
Všichni chlapci o ní bojují.
Klepají na dveře a zvoní na zvonek
Oh, má pravá lásko je ti dobře?
Jde ven bílá jako sníh,
Prsteny na prstech a zvonky na prstech u noh
Oul Jenny Murray, říká že umře
pokud nedostane kluka s uhrančivý pohledem

Let the wind and the rain and the hail blow high
and the snow come tumblin' from the sky
She's as nice as apple pie
And she'll get her own lad by and by.
When she gets a lad of her own,
she won't tell her Ma when she goes home
Let them all come as they will
For it's Albert Mooney she loves still.

Ať fouká a prší a kroupy tlučou z vysoka
a sníh padá z oblohy
Ona je pěkná jako jablečný koláček
A dostane svého chlapce zachvíli
Když dostane svého chlapce
Neřekne mamce kdy jde domů
Nechá je všechny přijít jak chtějí
Protože to je Albert Mooney koho stále miluje.
Chorus

Text přidala Wiki.Kelly

Text opravila MSP

Video přidala 216364

Překlad přidala MSP

Překlad opravila MSP


Live In Warsaw - žíje ve Varšavě

Angelo Kelly texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.