Kecárna Playlisty
Reklama

I Choose life - text, překlad

karaoke Karaoke
Used to be easy,
Used to have truth hanging round,
Never had secrets,
Always singing your praises good and loud,
Používal sa ľahko,
Mával pravé závesné koleso,
Nikdy nemám tajomstvo,
Vždy spievam svoje chváli dobré a hlasné,
All I got is questions,
And you left me wondering why,
Why you keep your distance,
Every lonely night,
Mám len otázky,
A ty si ma opustil premýšľam prečo,
Prečo si udržiavaš odstup,
Každú osamelú noc,
When love was bound together,
Believed it by the letter,
It closed my eyes for ever,
Cos everything has changed and now…
Kedy bola láska zviazaná dohromady,
Ver to že listom,
Zavrela som oči navždy,
Pretože sa všetko zmenilo a teraz ...
I ain´t gonna look the other way,
After all the clouds go by,
It´s just another empty sky,
I ain´t gonna wait to see the rain,
Nothing´s gonna make it right,
Look at me cos I choose life,
Nebudem sa pozerať inam,
Potom, čo všetky oblaky odídu,
Je to len ďalšia prázdna obloha,
Nebudem čakať dážď,
Nič nie je, chystám sa to dať do poriadku,
Pozri sa na mňa pretože som si vybrala život,
It´s all about giving,
It´s not about winning the game,
My mind was opened,
Ready or not you closed it up again,
Still I keep asking,
If you´ve got something to hide,
I never stopped learning, all the reasons why,
Je to všetko o dávaní,
Nejde o to, vyhrať hru,
Moja myseľ bola otvorená,
Pripravený alebo nie zavrel ju znova,
Stále sa pýtam,
Ak máš čo skrývať,
Nikdy som sa nedozvedela všetky dôvody prečo,
It took about a minute,
To find the point and hit it,
Gotta take this life and live it,
Cos everything has changed and now…
Trvalo to asi minútu,
Nájsť miesto a zasiahnúť to,
Musím vziať tento život a žiť ho,
Pretože sa všetko zmenilo a teraz ...
I ain´t gonna look the other way,
After all the clouds go by,
It´s just another empty sky,
I ain´t gonna wait to see the rain,
Nothing´s gonna make it right,
Look at me cos I choose life,
Nebudem sa pozerať inam,
Potom, čo všetky oblaky odídu,
Je to len ďalšia prázdna obloha,
Nebudem čakať dážď,
Nič nie je, chystám sa to dať do poriadku,
Pozri sa na mňa pretože som si vybrala život,
When all the lights go out,
So suddenly, I lose my way,
So baby tell me, is something goin on,
You gotta free me, this time I´m gonna be strong,
Keď všetky svetlá zhasnú,
Tak, že zrazu som stratila svoju cestu,
Tak mi povedz láska, niečo sa deje,
Musíš ma oslobodiť, tentoraz budem silná,
I ain´t gonna look the other way,
After all the clouds go by,
It´s just another empty sky,
I ain´t gonna wait to see the rain,
Nothing´s gonna make it right,
Look at me cos I choose life... (2x)
Nebudem sa pozerať inam,
Potom, čo všetky oblaky odídu,
Je to len ďalšia prázdna obloha,
Nebudem čakať dážď,
Nič nie je, chystám sa to dať do poriadku,
Pozri sa na mňa pretože som si vybrala život ... (2x)

Text přidala radulka1

Video přidala radulka1

Překlad přidala majiuska

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Keisha texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.