Playlisty Kecárna
Reklama

Strange World - text, překlad

Is this our last chance to say all we have to say
Hiding here inside ourselves
We live our lives afraid
So close your eyes and just believe in everything your told
Cause in this land of great confusion
It's easy to give up control
Tohle je naše poslední šance říct, co chceme říct
Skrývajíce se uvnitř sebe
Žijeme naše životy ve strachu
Tak zavři oči a jen věř v to, co jsi řekl
Protože v této zemi velkého zmaku
Je lehké vzdát se kontroly
Strange world people talk and tell only lies
Strange world people kill an eye for an eye
Strange world dream one-day we'll see the light
Strange world believe
And everything will be alright
Divný svět, lidé mluví a povídají jen lži
Divný svět, lidé zabíjí oko za oko
Divný svět, sni, jednoho dne uvidíme světlo
Divný svět, věř
A všechno bude v pořádku
And this is the place
Where everything begins and ends again
No secrets left
To find no seven deadly sins
This world that we have wasted
Has kept us very well
When science now is sacred
Who will save us from ourselves
A tohle je místo
Kde všechno začíná a znovu končí
Žádná tajemství nezůstala
Aby našla sedm smrtelných hříchů
Tenhle svět, který spotřeboval to
Co nás drželo v pohodě
Když věda je posvátná
Kdo nás zachrání před námi samými?
Strange world people talk and tell only lies
Strange world people kill an eye for an eye
Strange world dream one-day we'll see the light
Strange world believe
And everything will be alright
Divný svět, lidé mluví a povídají jen lži
Divný svět, lidé zabíjí oko za oko
Divný svět, sni, jednoho dne uvidíme světlo
Divný svět, věř
A všechno bude v pořádku
Strange world people talk sometimes I wonder why
Strange world people kill still
No-one hears their cries
Strange world burn these thoughtless tears
Out of my eyes, eyes
Divný svět, lidé mluv a občas uvažuju proč
Divný svět, lidé stále zabíjí
Ničí srdce nepláče
Divný svět, spal tyhle bezmyšlenkovité slzy
Z mých očí, očí
Strange world people talk and tell only lies
Strange world people kill an eye for an eye
Strange world dream
One-day we'll see the light, ahh, ahh
Divný svět, lidé mluví a povídají jen lži
Divný svět, lidé zabíjí oko za oko
Divný svět, sni
Jednoho dne uvidíme světlo, ahh, ahh
Strange world people kill and people hate and
People talk and people kill
And still I wonder wonder why, why
Divný svět, lidé zabíjí a nenávidí a
Lidé mluví a zabíjí
A stále uvažuju proč, proč

Text přidal KtoVie

Text opravil DevilDan

Video přidal Kebb

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Strange World

Reklama

Ké texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.