Kecárna Playlisty
Reklama

Shot (feat.T-killah) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Lena : You pulled the trigger and the night froze
All the people stopped to see
Then my heart fell into pieces
And the skies crashed down on me
Lena : Zmáčkl jsi spoušť a noc zamrzla
Všichni lidé se zastavili, aby se podívali
Pak se mé srdce roztříštilo na kousky
A nebe se na mě zhroutilo
You pulled the trigger and the night froze
All the people stopped to see
Then my heart fell into pieces
And the skies crashed down on me
Zmáčl jsi spoušť a noc zamrzla
Všichni lidé se zastavili, aby se podívali
Pak se mé srdce roztříštilo na kousky
A nebe se na mě zhroutilo
It was the shot heard around the world
It was the shot heard around the world
Byl to výstřel slyšitelný na celém světě
Byl to výstřel slyšitelný na celém světě
T-killah : When I saw ya, it was love at first sight...
You knew what you were doing, didn't care at what price
Cause I would hold you down... but I won't hold you down
I thought I was the player girl... but you can play around
Your on another level, you dirty, you know it
Playing like you're innocent, not trying to show it
Doesn't even matter cause to you I never mattered
You cut my heart out from my chest and served it on a platter
T-killah : Když jsem tě uviděl, byla to láska na první pohled...
Věděla jsi, co děláš, nezajímalo tě za jakou cenu
Protože bych tě stáhl dolů... Ale já bych tě dolů nestáhl
Myslel jsem si, že já byl ten hráč, holčičko, ale tys hrála okolo
Ty jsi na jiném levelu, jsi špatná, víš to
Hrálas jako že jsi nevinná, nesnažila ses to ukázat
Ale to nakonec nevadí, protože o tebe jsem se nikdy nestaral
Vytrhla jsi mi srdce z hrudi a naservírovala mi ho na podnose
Together : You said forever, I should've known
You're here one minute, but now you're gone
You keep on talking, but I don't hear none
Cause the damage is done
Dohromady : Řekla jsi navždy, měl jsem vědět
Jednu minutu jsi tu, ale hned zase pryč
Stále mluvíš, ale já nic neslyším
Protože už jsem zničená
Lena : You pulled the trigger and the night froze
All the people stopped to see
Then my heart fell into pieces
And the skies crashed down on me
Lena : Zmáčkl jsi spoušť a noc zamrzla
Všichni lidé se zastavili, aby se podívali
Pak se mé srdce roztříštilo na kousky
A nebe se na mě zhroutilo
It was the shot heard around the world
It was the shot heard around the world
Byl to výstřel slyšitelný na celém světě
Byl to výstřel slyšitelný na celém světě
T-killah : My love for you has gone away
I won't waste another day
If you wanna leave, it's not to my dismay.
You can keep it low... yeah, you can keep it low
Acting like a beginner but you're really a pro
Never woulda guessed you were like the rest
Thought you were the best, but you were something less
My love was on the line, you had my heart and mind
To turn your back on someone who loves you should be a crime
T-killah : Má láska pro tebe je pryč
Nepromrhám další den
Jestli chceš odejít, mě tím nevystrašíš.
Můžeš zůstat uboze nízko... yeah, můžeš zůstat tak ubohá
Hrát jako začátečník, ale ty jsi vážně profi
Nikdy jsem si nemyslel, že budeš jako zbytek
Myslel jsem že budeš nejlepší, ale bylas něco míň
Má láska byla na hranici, měla jsi mé srdce a mysl
Otočit se zády k někomu, kdo tě miluje by měl být zločin
Together : You said forever, I should've known
You're here one minute, but now you're gone
You keep on talking, but I don't hear none
Cause the damage is done
Dohromady : Řekla jsi navždy, měl jsem vědět
V jednu minutu jsi tu byla, ale teď jsi pryč
Protože už jsem zničená
Lena : You pulled the trigger and the night froze
All the people stopped to see
Then my heart fell into pieces
And the skies crashed down on me
Lena : Zmáčl jsi spoušť a noc zamrzla
Všichni se zastavili, aby se podívali
Pak se mé srdce roztříštilo na kousky
A nebe se na mě zhroutilo
It was the shot heard around the world
It was the shot heard around the world
Byl to výstřel slyšitelný na celém světě
Byl to výstřel slyšitelný na celém světě
Put my guard down, that's what I get
Caught your bullet right in my chest
Put my guard down, that's what I get
Caught your bullet right in my chest
Zničil jsi mou ochranu, to je co jsem dostala
Chytla tvou kulku přímo do hrudi
Zničil jsi mou ochranu, to je co jsem dostala
Chytla tvou kulku přímo do hrudi
You pulled the trigger and the night froze
All the people stopped to see
Then my heart fell into pieces
And the skies crashed down on me
Zmáčkl jsi spoušť a noc zamrzla
Všichni se zastavili, aby se podívali
Pak se mé srdce roztříštilo na kousky
A nebe se na mě zhroutilo
It was the shot heard around the world
It was the shot heard around the world
Byl to výstřel slyšitelný na celém světě
Byl to výstřel slyšitelný na celém světě

Text přidala Marta-S

Videa přidali Marta-S, aspire5733

Překlad přidala Marta-S

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Lena Katina texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.