Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Lament for Boromir - text, překlad

playlist karaoke

Through Rohan over fen and field
where the long grass grows
The West Wind comes walking,
and about the walls it goes.

‘What news from the West, O wandering wind,
do you bring to me tonight?
Have you seen Boromir the Tall
by moon or by starlight?'

‘I saw him ride over seven streams,
over waters wide and grey,
I saw him walk in empty lands
until he passed away
Into the shadows of the North,
I saw him then no more.
The North Wind may have heard the horn
of the son of Denethor,

‘O Boromir! From the high walls westward I looked afar,
But you came not from the empty lands where no men are.’

From the mouths of the Sea the South Wind flies,
from the sandhills and the stones,
The wailing of the gulls it bears, and at the gate it moans.

‘What news from the South, O sighing wind,
do you bring to me at eve?
Where now is Boromir the Fair? He tarries and I grieve.'

‘Ask not of me where he doth dwell –
so many bones there lie,
On the white shores and the dark shores
under the stormy sky,
So many have passed down Anduin
to find the flowing Sea.
Ask of the North Wind news of them
the North Wind sends to me!’

‘O Boromir! Beyond the gate the seaward roads runs south,
But you came not with the wailing gulls
from the grey sea’s mouth’.

From the Gate of the Kings the North Wind rides,
and past the roaring falls,
And clear and cold about the tower its loud horn calls.

‘What news from the North, O mighty wind,
do you bring to me today?
What news of Boromir the bold? For he is long away.’

‘Beneath Amon Hen I heard his cry.
There many foes he fought,
His cloven shield, his broken sword,
they to the water brought.
His head so proud, his face so fair,
his limbs they laid to rest,
And Rauros, golden Rauros-falls,
bore him upon its breast.

‘O Boromir! The Tower of Guard
shall ever northward gaze,
To Rauros, golden Rauros-falls,
until the end of days.

Text přidala Cashmere

Text opravila element122

Video přidala element122

Napříč Rohanem přes mokřady a pole,
kde roste dlouhá tráva
Přivandroval Západní Vítr
a přehoupl se přes zdi.

'Jaké noviny ze Západu, Ó potulný větře,
mi dnes v noci přinášíš?
Viděl jsi Boromira Vysokého
při měsící či pod světlem hvězd?'

'Viděl jsem ho přeplout sedm řek,
vody široké a šedivé,
Viděl jsem ho kráčet po pusté zemi
dokud nezmizel
Mezi stíny Severu,
pak už jsem ho nespatřil.
Severní Vítr možná zaslech roh
syna Denethorova,'

'Ó Boromire! Hleděl jsem vdál ze zdí směřujících na západ,
Ale ty ses z pustých krajů, kde nežije žádný muž, nevrátil.'

Ze chřtánů Moře letí Jižní Vítr,
z písečných kopců a kamenů,
Nese sebou nářek racků a před branou zasténá.

'Jaké noviny z Jihu, Ó vzdychající větře,
mi dnes večer přinášíš?
Kde je nyní Boromir Spravedlivý? On mešká a já truchlím.'

'Mě neptej se, kde přebývá -
tolik kostí leží tam,
Na bílých březích a tmavých pobřežích
pod rozboouřenou oblohou,
Tolik jich už proplulo skrz Anduin,
aby se dostali dál do Moře.
Ptej se Severního Větru na noviny,
to Severní Vítr mi je posílá!'

'Ó Boromire! Za branou cesty k moři ubíhají k jihu,
Ale ty jsi nepřišel spolu s nářkem racků
ze chřtánů šedého moře.'

Od Brány Králů duje Severní Vítr
a dál přes řvoucí vodopády,
A zřetelný a mrazivý je nad věží zvuk jeho rohu.

'Jaké noviny ze Severu, Ó mocný větře,
mi dnes přinášíš?
Noviny o Boromiru Chrabrém? Neboť je už dlouho pryč.'

'Pod Amon Hen zaslechl jsem jeho křik.
S mnoha nepřáteli se zde bil,
Jeho roštěpený štít, jeho zlomený meč
k řece donesli.
Jeho hlavu tak pyšnou, tvář tak pohlednou,
jeho údy uložili k odpočinku,
A Rauroský vodopád, zlatý Rauroský vodopád
nesl ho na svých prsou.'

'Ó Boromire! Věž Strážce
navždy bude hledět k severu,
K Raurosu, zlatému Rauroskému vodopádu,
až do konce dní.'

Překlad přidala element122

Překlad opravila element122


Music from Middle Earth

Karliene Reynolds texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.