Playlisty Kecárna
Reklama

Hallelujah - Leonard Cohen cover - text, překlad

playlist Playlist
Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well, it goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Slyšela jsem o tajném akordu,
který David zahrál a to potěšilo Boha
Ale tebe moc hudba nezajímá, viď?
Je to takhle:
kvarta, kvinta,
poklesnutí v moll, zdvih v dur
Bezradný král skládá Aleluja
Aleluja
Aleluja
Aleluja
Aleluja
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty in the moonlight overthrew you
She tied you to her kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Tvá víra byla pevná ale potřeboval jsi důkaz
Viděl jsi ji koupat se na střeše
Její krása v měsíčním světle ti podlomila kolena
Přivázala tě ke kuchyňské židli
Zničila tvůj trůn a ostříhala ti vlasy
A z tvých rtů vyloudila Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Baby, I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
I've used to live alone before I knew you
And I've seen your flag on a marble arch
And love is not the victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Zlato, tady jsem už byl
Znám tenhle pokoj, po téhle podlaze jsem chodil,
Žil jsem sám, než jsem tě poznal
A viděl jsem tvůj prapor na mramorovém oblouku
A láska není vítězný pochod,
Je to chladné a zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
There was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
But remember when I moved in you
And the holy dark was moving, too
And every breath we drew was Hallelujah
Bývaly časy, kdys mi říkávala
Co se ti honí hlavou
Ale teď už neděláš, viď?
Ale pamatuješ, když jsem se v tobě pohnul?
A posvátná tma se také pohnula
A každým naším vzdechem bylo Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew you
It’s not a cry you can hear at night
It’s not somebody who's seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
Možná, že je nad námi Bůh
Ale vše, co jsem se od lásky naučil,
Bylo jak vystřelit na někoho, kdo tasil rychleji
Není to pláč, který v noci slyšíš,
Není to někdo, kdo spatřil světlo,
Je to chladné a zlomené haleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja

Text přidala element122

Video přidala element122

Překlad přidala element122

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Covers

Reklama

Karliene Reynolds texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.