Kecárna Playlisty
Reklama

Tribe Of Darkness - text, překlad

playlist Playlist
Like a shadow we are crawling
Predators on the hunt
Swords are shining in the moonlight
The prey is near
We make no sound
We will have to bring him victims
Your sacrifice is a must
The dead of the night is our vantage
The time has come
And we attack
Plazíme se jako stíny
Dravci na lovu
Meče se lesknou ve svitu měsíce
Kořist je blízko
Jsme neslyšní
Musíme mu přinést oběti
Musíš se obětovat
Ticho noci je naší výhodou
Nastal čas
A útočíme
Here we are
We are the tribe of darkness
And we will hunt you
Nothing will remain
Here we are
We are the tribe of darkness
And we will rise now
Madness gone insane
To jsme my
Jsme kmen temnoty
A ulovíme tě
Nic nezbude
To jsme my
Jsme kmen temnoty
A teď vzestoupíme
Bláznivost zešílela
Now you know who we are
Lay down your arms
Death won't be far
Back in time we were like you
Lived on our own hunt then we knew
We could be more
Than human flesh
We searched for him
Fell in a trap
He took our lives
He took our souls
Now we're lost forevermore
Tak už nás znáš
Slož zbraně
Smrt je nedaleko
Kdysi dávno jsme byli jako ty
Žili jsme sami, uměli lovit
Mohli jsme být více
Než jen z masa
Hledali jsme ho
Padli do pasti
Vzal nám život
Vzal nám duši
Jsme navždy ztraceni
Here we are
We are the tribe of darkness
And we will hunt you
Nothing will remain
Here we are
We are the tribe of darkness
And we will rise now
Madness gone insane
To jsme my
Jsme kmen temnoty
A ulovíme tě
Nic nezbude
To jsme my
Jsme kmen temnoty
A teď vzestoupíme
Bláznivost zešílela
"Take my life!
I sacrifice
My soul to you!
Take it all!"
"Odevzdávám svůj život
Obětuji
Vám svou duši!
Vemte si vše!"
"Have no fear now,
Leave your sorrows!
I will guide you
Now obey me!"
"Neměj strach
nech za sebou své strasti
Já tě povedu
Teď se podrob!"
...Take my life
And I obey
My soul is yours
Was lead astray!
I have no fear
And won't look back
I give it all
Control my fate!"
"Vem můj život
A já poslouchám
Má duše patří tobě
Byla ztracená
Nemám strachu
Neohlížím se
Dávám ti vše
Řiď můj osud!"
...Get on your knees
And look at me!
I take your spirit
You are free!
I got it all
Now you are mine
Another ghost
For all time!"
"Padni na kolena
a pohleď na mě
Beru tvou duši
Jsi volný!
Teď mám vše
Teď jsi můj
Další duch
Navěky!"
One by one we're fading away
The master calls
We're drifting away
Only darkness will prevail
Jeden za druhým se vyztrácíme
Pán nás volá
Klouzáme pryč
Zůstane jen temnota

Text přidal mara5a

Video přidal mara5a

Překlad přidal mara5a

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dawn of the Five Suns

Reklama

Kambrium texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.