Kecárna Playlisty
Reklama

Through Shades and Despair - text, překlad

playlist Playlist
I can't close my eyes
Mermaids of the dark
Hold the flags of war
Nemůžu zavřít oči
Mořské pany temnoty
Drží válečné prapory
I see eternal slaves of a greater will
Guardians of the crown
They will guide me down
Vidím navěky otroky většího vědění
Hlídači koruny
Povedou mě dolů
Pleasure and pain
Drive them insane
The valley of frost
A kingdom of the lost
Požitek a bolest
Dovádí je k šílenstvi
Zmrzlé údolí
A království ztracených
Staring through the dark
So cold without stars
I'm leaving the past
The tide is turning
Zírajíce temnotou
Tolik chladu beze hvězd
Minulost nechávám za sebou
Příliv začíná
Guided by hordes of sin
Blackness closing in
I reach the ground
Abandoned by the light
Veden hordami hříchu
Temnota se uzavírá
Dotknu se země
Opuštěn světlem
Resounding through the void
Can't keep my head up high
I see an ancient gate full of endless fate
Through soil and bones I walk
An eternal wrath is whipping in my mind
I feel so pale and blind
Rozléhá se prázdnotou
Neudržím hlavu vzhůru
Vidím prastarou bránu plnou nekončícího osudu
Kráčím skrz půdu a kosti
Věčný hněv mi bičuje mysl
Cítím se tak mdle a slepě
Pleasure and pain
Drive them insane
The valley of frost
A kingdom of the lost
Požitek a bolest
Dovádí je k šílenstvi
Zmrzlé údolí
A království ztracených
I walk on and on
Under raging storms
Silence calls my name
Don't know what I became
Kráčím dál a dál
Pod zuřícími bouřemi
Ticho volá mé jméno
Nevím co se ze mě stalo
Below the kingdom of the shores
I wanted to see more
Than just a part of my dream
Threw myself into the stream
Pod královstvím na břehu
Chtěl jsem vidět víc
Než jen část svého snu
Vrhl jsem se do proudu
And a fallen son will rise
Unleashed by ancient lies
An eternal fate below
The stream becomes my foe
A padlý syn povstane
Vypuštěn prastarými lžemi
Navěky osud dole
Proud se stává mým nepřítelem
A frozen scenery around
Lost places I have found
My grief spreads everywhere
Through shades and despair
Okolo zmrzlá krajina
Místa ztracená jež jsem nalezl
Můj smutek se rozprostírá všude
Všemi stíny a zoufalstvím
Now I know
I have reached the ending
Time is taking my life
My mortal life
Teď už vím
Dosáhl jsem konce
Čas si bere můj život
Můj smrtelný život

Text přidal mara5a

Text opravil mara5a

Video přidal mara5a

Překlad přidal mara5a

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Elders' Realm

Reklama

Kambrium texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.