Kecárna Playlisty
Reklama

Cabrakan, God of Mountains - text, překlad

playlist Playlist
The warning lights proclaimed our decay
No sound was heard
The wind stood still
We prayed to him
Cabrakan the god of mountains came
The son of a hell god
Smashed our hopes
Burned everything
Varovná světla prorokovala náš pád
Všechno ztichlo
Vítr se zastavil
Modlili jsme se k němu
Cabracan, bůh hor přišel
Syn boha pekel
Rozdrtil naši naději
Vše spálil
Too much suffering has come over the tribe
Too much blood, was shed
Cabrakan – Lord of Earthquakes
Destroyer of mountains, has come. And all he left was a trail of devastation
With grief and endless anger in their hearts the elders decided to send two brave heroes to take revenge on the son of Hell-God Seven Macaw.
Kmen si prošel příliš mnoha utrpeními
Bylo prolito přiliš mnoho krve
Cabracan - bůh zemětřesení
Přišel ničitel hor a nechal za sebou jen zpustošenou stopu
Se srdci plnými smutku a nekončícího hněvu se Starší kmene rozhodli vyslat dva odvážné hrdiny aby se pomstili synu boha pekel Vucub Caquix
Lightnings all around
Fire in darkness
Earthquakes break the ground
Mankind burned away
Fire in darkness
But heroes will remain
Všude jsou blesky
V temnotě oheň
Země se třese
Lidstvo je spáleno
V temnotě oheň
Ale hrdinové přežijí
…The era of the giants will rise"
He said... You were praying to the wrong gods
Far too long,
So now you shall tremble in fear"
These words of hell were
hunting the whole tribe every night in their dreams
And these words burned
away the most important treasure
mankind ever possessed: hope
"...Započne epocha obrů"
Řekl. "Příliš dlouho jste se modlili k falešným bohům
A teď se budete třást strachy"
Tyto slova z pekel
trýznila celý kmen ve snech každou noc
A ta slova spálila
nejdůležitější poklad
který kdy lidstvo mělo: naději
Cabrakan was on his way
And he destroyed us all
The god of mountains raised his fists
And smashed the blood soaked ground
Smoke and ashes wrapped the corpses of a dying tribe
The sky turned dark and all they saw was chaos all around
Cabracan se vydal na cestu a všechny nás zničil
Bůh pohoří pozvedl pěsti a udeřil do krví nasáklé země
Kolem mrtvol umírajícího kmene kouř a popel
Na nebi zavládla temnota a všude kolem k vidění jen chaos
The night came in
And darkness reigned the land
Fire was the only guide
While ruins fell to dust
Eyes were filled with anger
And they sworn
The giant will be taken down
A new resistance was born

Začla noc
a temnota vládla světu
Oheň byl jediným průvodcem
Když se ruiny změnily v prach
S očima plnýma hněvu
Přísahali
Obr bude svržen
A nový odboj byl zrozen
Legends will rise
The elders are calling
Two heroes will ride
Darkness is fading
Legendy z toho budou psány
Starší kmene volají
Dva hrdinové pojedou
Temnota opadává
Hunt him through the darkened forests
Hunt him through the barren deserts
Hunt him through the deepest waters
Hunt him on the greatest mountains
Lovte ho v temných lesích
Lovte ho ve vyprahlých pouštích
Lovte ho v nejhlubších vodách
Lovte ho na nejvyšších horách
We will ride side by side
Our destiny is
To kill the beast
He took away a thousand lives
Now it's time for his decay
Pojedeme bok po boku
Naším osudem je
Zabít bestii
Vzal životy tisíců
Je čas na jeho pád
Lightnings all around
Fire in darkness
Earthquakes break the ground
Mankind burned away
Fire in darkness
But heroes will remain
Všude jsou blesky
V temnotě oheň
Země se třese
Lidstvo je spáleno
V temnotě oheň
Ale hrdinové přežijí
And so the hunt should begin
Two heroes, chosen to prove that the will to survive is still strong within their hearts
They would follow him into enchanted lands
A journey into the unknown
With the fear never to return
Two mortal warriors against one god.
A tak započíná lov
Dva hrdinové se rozhodli dokázat že vůle přežít silně bije v jejich srdcích,
Budou ho pronásledovat do kouzelných zemí
Cesta do neznáma
Bojíce se že se nikdy nevráti
Dva smrtelní bojovníci proti jednomu bohu.

Text přidal mara5a

Text opravil mara5a

Video přidal mara5a

Překlad přidal mara5a

Překlad opravil mara5a

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dawn of the Five Suns

Reklama

Kambrium texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.