Playlisty Kecárna
Reklama

With Terminal Intensity - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A child was born into this world
With great emotion he was loved
The evil seed slept in his body
Spreading its roots before the glory
Dítě se narodilo na tento svět,
bylo milováno se spoustou citů.
Sémě zla spalo v jeho těle,
šířilo své kořeny před slávou.
The hell was risen when he was twelve
The squeeze of the trigger was a move he did well
So he killed his parents killed his friends
Peklo povstalo když mu bylo 12,
mačkání spouště mu šlo skvěle.
Tak zabil své rodiče, zabil své přátele.
With black spirit he filled himself
Soon he was taken in custody
But the inner seed was so well-rooted
He needed more the evil doer
Naplnil se černým duchem,
brzy byl vzat do péče.
Ale vnitřní sémě bylo tak skvěle zakořeněno,
že potřeboval více zlých skutků.
[Chorus:]
With terminal intensity operation was made
His ties were broken and the doors opened
With terminal intensity and hardened heart
Now walking among us a voice in his head

Operace proběhla s konečnou prudkostí,
jeho pouta byla zlomena a dveře otevřeny.
S konečnou prudkostí a zatvrzelým srdcem,
teď mezi námi prochází hlas v jeho hlavě.
He has an agenda a secret mission
Taking orders from higher levels
Fighting a battle for you and me
So we can live in our world of dreams
Má program tajného úkolu,
přijímá rozkazy od vyšších hodností.
Bojuje v bitvě pro Tebe a pro mě,
takže můžeme žít náš svět snů.
Tottering on the edge of the grave
Facing violence every day
Causes the new set of priorities
Kills with a pleasure every day
And the hindbrain behind will be safe
From the extra people to play his game
Wrapping himself up in mystery
Vrávorá na hraně hrobu,
každý den čelí násilí.
Způsobuje nové žebříčky hodnot,
s potěšením zabíjí každý den.
A mozek v pozadí bude uchráněn
před dalšími lidmi, hrajícími hru,
zahalujícími ho tajemstvím.
[Chorus:]
With terminal intensity the plan was made
But there is no control in evils way
With terminal intensity all hell´s breaking loose
No-one can control how evil moves

Operace proběhla s konečnou prudkostí,
ale nelze řídit cesty zla.
S konečnou prudkostí i peklo prohrává,
nikdo nemůže řídit pohyby zla.
Unrestrained anger deep inside
Turns himself against the person of high
But will be killed in the name of law
And the voice in his head will be gone
Nespoutaný hněv hluboko uvnitř
ho otáčí proti člověku v čele.
Ale bude zabit ve jménu práva
a hlas v jeho hlavě zmizí.

Text přidala Joker

Text opravila Joker

Video přidala Joker

Překlad přidala Joker

Překlad opravila Joker

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Black Waltz

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.