Playlisty Kecárna
Reklama

Things Change - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Separate me from...
Separate this...
Oddělte mě z...
Oddělte do...
Life is all, life is always tales of lost and living
I could almost feel the breath that you were almost giving
I could see the silence in the way that you were talking
I could leave the signs and sirens if I could ignore it
Život je vše, život je věčný příběh o ztrátách a žití
Mohl jsem téměř cítit dech, který jsi mi skoro dávala
Mohl jsem vidět ticho způsobu, jakým jsi mluvila
Mohl jsem nechat znamení a sirény, kdybych to mohl ignorovat
Friday night, lose a little liberty
Saturday night, lose a lot of money
Sunday night, think about Friday
All my life, things change
Páteční noc, ztrácím trochu svobody
Sobotní noc, ztrácím spoustu peněz
Nedělní noc, přemýšlím o pátku
Celý můj život, věci se mění
Things change
Things change
Life is separated
Things change
Věci se mění
věci se mění
Oddělený život
věci se mění
Things change
Almost every day
In almost every way
Věci se mění
téměř každý den
skoro v každém směru
Sights and sound of love is all that's left of modern living
Search for signs of life down alleyways of hidden cities
Památky a zvuk lásky, vše, co zbylo z moderního žití
Hledat známky života v uličkách skrytých měst
Friday night, lose a bit of sympathy
Saturday night, lose a lot of money
Sunday night, think about Friday
All my life, things change
Things change
Páteční noc, ztrácím trochu svobody
Sobotní noc, ztrácím spoustu peněz
Nedělní noc, přemýšlím o pátku
Celý můj život, věci se mění
Sights and sounds of modern living
I just can't do without the sights and sounds of modern living
Památky a zvuk lásky, vše, co zbylo z moderního žití
Hledat známky života v uličkách skrytých měst
Things change
Things change
Things change
Věci se mění
věci se mění
Věci se mění
Sights and sounds of modern living
Sights and sounds I just can't do without
Památky a zvuk moderního žití
Památky a zvuk, neobejdu se bez nich
Things change
Almost every day
In almost every way
Věci se mění
téměř každý den
skoro v každém směru
Sights and sounds of modern living
I just can't do without the sights and sounds of modern living
Památky a zvuk moderního žití
Neobejdu se bez památek a zvuku moderního žití
I told the doctor, "Separate us"
He warned us, "Both may not survive"
Things change
Řekl jsem doktorovi: ''Oddělte nás''
Varoval nás: ''Oba nemusí přežít''
Věci se mění

Text přidala Jitu

Videa přidali Jitu, obladi

Překlad přidala Jitu

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Future Is Medieval

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.