Kecárna Playlisty
Reklama

A Case Of You - text, překlad

playlist Playlist
Just before our love got lost you said
I am as constant as a northern star
And I said, constant in the darkness
Where's that at?
If you want me I'll be in the bar
Těsně předtím, než naše láska ztratila jsi řekl
Jsem konstantní jako severní hvězda
A já jsem řekl, konstantní ve tmě
Kde to je?
Pokud chcete, abych já budu v baru
On the back of a cartoon coaster
In the blue tv screen light
I drew a map of canada
Oh canada
And your face sketched on it twice
Na zadní straně karikatury dráze
V modrém světle televizní obrazovce
Nakreslil jsem mapu Kanady
Oh Canada
A tvoje tvář nakreslil na něj dvakrát
Oh you are in my blood like holy wine
Oh and you taste so bitter but you taste so sweet
Oh I could drink a case of you
I could drink a case of you darling
And I would still be on my feet
Oh I'd still be on my feet
Ale to je v mé krvi jako svaté víno
Jo a ochutnat tak hořké, ale ochutnáte tak sladký
Ó bych mohl pít případě Vašeho
Nemohl jsem pít případě Vašeho miláčka
A já bych ještě na nohou
No já bych ještě na nohou
Oh I am a lonely painter
I live in a box of paints
I'm frightened by the devil
And I'm drawn to those ones that ain't afraid
I remember that time that you told me, you said
Love is touching souls
Surely you touched mine
Cause part of you pours out of me
In these lines from time to time
Oh Jsem osamělý malíř
Bydlím v krabici barev
Bojím se ďáblem
A já jsem upozornit na ty ty, které se nebojí
Vzpomínám si, že čas, který mi řekl, že jste řekl,
Láska se dotýká duše
Jistě jste se dotkli, můj
Protože část z vás vylévá ze mě
V těchto řádků čas od času
Oh you are in my blood like holy wine
And you taste so bitter but you taste so sweet
Oh I could drink a case of you
I could drink a case of you darling
Still I'd be on my feet
And still be on my feet
Ale to je v mé krvi jako svaté víno
A vy jste chuť tak hořké, ale ochutnáte tak sladký
Ó bych mohl pít případě Vašeho
Nemohl jsem pít případě Vašeho miláčka
Přesto bych byl na nohou
A ještě na nohou
I met a woman
She had a mouth like yours
She knew your life
She knew your devils and your deeds
And she said
Color go to him, stay with him if you can
Oh but be prepared to bleed
Oh but you are in my blood you're my holy wine
Oh and you taste so bitter, bitter and so sweet
Oh I could drink a case of you darling
Still I'd be on my feet
I'd still be on my feet
Potkal jsem ženu
Měla ústa, jako je ta vaše
Věděla, že svůj život
Věděla, že své démony a své činy
A ona řekla:
Barva k němu jít, zůstat s ním, pokud můžete
Oh, ale buďte připraveni ke krvácení
Jo, ale vy jste v mé krvi, že jsi můj svatý víno
Jo a ochutnat tak hořké, hořké a tak sladký
Ó bych mohl pít případě Vašeho miláčka
Přesto bych byl na nohou
Já bych byl ještě na nohou
Mmmmmmm Mmmmmmm

Text přidala dancourek

Video přidala Lindush

Překlad přidala BAruska102

Je zde něco špatně?
Reklama

Hymns Of The 49th Parallel

Reklama

K.D. Lang texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.