Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I hear you've got a pocket full of words
That you keep in the garage
Together with the feather and the fireworks
A surftown hero who's got one foot in the garden
Where the neon-lighted cocktail glasses bloom
And they built you a model airplane
Like the one that brought you back to Lindbergh field
Now you're counting your change by the streetlights on India
"Hey, it's me again, I'm faded...could I please come over?"
Slyšel jsem, že máš kapsu plnou slov
Které držíš v garáži
Spolu s perem a ohňostrojem
Hrdina surfového města, s jednu nohu v zahradě
Kde neonové koktejl brýle kvetou
A postaví ti model letadla
Jako ten, co tě přivedl zpět do Lindberghského pole
Teď počítáš svoje drobné pod pouličním osvětlením v Indii
"Hej, to jsem zase já, já jsem vybledlý... mohl bych prosím přijít?"
You can do what you want
In umbilical town
In a waterfront bar
Můžete si dělat, co chcete
V pupečníkovém městě
V baru na nábřeží
Old gap-toothed Annie was a friend of mine
The third time around she was born again
She must have burned at least a half-a-million dollars
In the little rooms next door to wash-and-fold
And there ain't no consolation prize
There is no backdoor to innocence
Just the wild-eyed faces and names that you've forgotten
"Hey, the money's gone, I'm broken, could I please come over?"
Stará bezzubá Annie byla můj přítel
Potřetí se zase narodila
Musela spálit alespoň půl milionu dolarů
V malých místnostech vedle dveří umýt se a osušit
A není žádná cena útěchy
Neexistují žádné zadní vrátka k nevinnosti
Prostě ty vykulený tváře a jména, která jsi zapomněl
"Hej, ty peníze jsou pryč, jsem zlomený, mohl bych prosím přijít?"
You can do what you want
In umbilical town
In that waterfront bar
Můžete si dělat, co chcete
V pupečníkovém městě
V tom baru na nábřeží
I've been dreaming we were born together
I've been thinking about it
'Been lurking backstreets-kicking down alleyways
I've been thinking about it
How it's always worse than it appears
Raskolnikov's out on the stairs
Howling at the man in the moon
They say he lost control
Between the suburbs and the barrio
Tired from too much too soon
Now the air is thick with compromises
We're always on the way
So I take comfort in the only life I know
Snil jsme, že jsme se narodili spolu
Přemýšlel jsem o tom
Číhal jsem v zaplivaných uličkách dole v aleji
Přemýšlel jsem o tom
Jak je to vždy horší, než se zdá
Raskolnikov je venku na schodech
Vyjící na člověka na Měsíci
Říká se, že ztratil kontrolu
Mezi předměstím a čtvrtí Barrio
Unavený z příliš mnoha příliš brzy
Teď je vzduch nasycený kompromisy
Jsme stále na cestě
Tak jsem nalezl pohodlí v jediném životě, který znám
Well you can do what you want
In umbilical town
At the waterfront bar
In umbilical town
You can do what you want
You can do what you want
You can do what you want
No, můžete si dělat, co chcete
V pupečníkovém městě
Na nábřeží v baru
V pupečníkovém městě
Můžete si dělat, co chcete
Můžete si dělat, co chcete
Můžete si dělat, co chcete

Text přidala Luciene

Video přidala Luciene

Překlad přidala element122

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Trading snakeoil for wolftickets

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.