Playlisty Akce
Reklama

The Princess Of Hollywood Way - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I've been there - believe me
Crimes committed are unintentional
After the party we all went home alone
All the industry boys were still laughing and drinking
When I tumbled out of the place
And up on the wall
The princess of Hollywood way
Byl jsem tam - věř mi
Spáchané zločiny jsou nechtěné
Po večírku jsme všichni šli domů sami
Všichni ti průmysloví kluci se pořád smáli a pili
Když jsem vypadl z místa
A na zdi
Princezna na způsob Hollywoodu
The witton house is empty
Autumn came again and everyone scattered
Maybe it's better
If we don't have that last place to go
Well you said that you'd call
When you got your new number
I guess you've gone under again
There's room at the bar
For the princess of Hollywood way
Gangsterský dům je prázdný
Znovu přišel podzim a všichni se rozutekli
Možná je to lepší
Pokud nemáme to poslední místo, kam jít
No, říkals, že zavoláš
Když máš svoje nové číslo
Myslím, že jsi šel zase ke dnu
Je tu místo u baru
Pro princeznu na způsob Hollywoodu
Wine and forgiveness were all that we had
Wine and forgiveness are all that I need
Víno a odpuštění bylo vše, co jsme měli
Víno a odpuštění je všechno, co potřebuji
"Go to bed" she said, "I can stand you
And that's the only thing that we have in common
"Jděte spát" řekla, "já to vydržím"
A to je jediná věc, co máme společnou
If I had a nickel for every bridge that you've burned...
You're just a single malt swamp clown preparing for splashdown
The accidents know you by name"
After all, I'm the princess of Hollywood
After all, I'm the princess of Hollywood
After all, I'm the princess of Hollywood way
Kdybych dostal niklák za každý most, co jsi spálil ...
Jsi jen obyčejná levná břečka klauna připravující se na přistání
Nehody tě znájí jménem
Koneckonců, já jsem princezna z Hollywoodu
Koneckonců, já jsem princezna z Hollywoodu
Koneckonců, já jsem princezna na způsob Hollywoodu

Text přidala Luciene

Video přidal prorok10

Překlad přidala element122

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Trading snakeoil for wolftickets

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.