Kecárna Playlisty
Reklama

When Crowns Are Shattered + Sans Souci - text, překlad

playlist Playlist
Wrinkles on a young face, he went into the light
He saw the truth which meant a weight that no one can bear
No god, no higher meaning
I stress we are alone
But worry not my dear, for death will bring your sweet release
Vrásky na mladé tvář, odešel do světla
Viděl pravdu, která znamená váhu, kterou nikdo nemůže unést
Žádný bůh, žádný vyšší význam
Strajuji se, že jsme sami
Ale neboj se drahý, protože smrt ti přinese sladké vysobození
To be the wraith who wanders endlessly through space
When crowns are shattered, I will have faith
Until that day, my friends, I'll step off to the side
When crowns are shattered, I will come back to you
Být přízrak, které nekonečně bloudí skrz vesmír
Když jsou kourny roztříštěné budu mít víru
Do toho dne mí přátelé odstoupím na okraj
Když jsou kourny roztříštěné vrátím se k vám
Set a fire, lock the door
We are together to burn forever
Feel the flames kiss your feet
Bound together to writhe forever more
Založ oheň, zamkni dveře
Jsme spolu, budem hořet navždy
Cítíš jak plameny líbají tvá chodidla
Spolu poutáni aby jsme navždy svíjeli
Despite waves of sorrow, one must hold onto them
Through war and times of hunger, hold onto them
How curious is mankind, our capabilities to cheat and kill each other; kindness and charity
Navzdory vlnám sněhu, jeden se jich musí držet
Skrz válku a časy hladu, drž se jich
Jak podivné je lidstvo, naše schopnosti podvádět a zabíjet jeden druhého, laskavost a milosrdenství
I am the guardian to the Prussian claim to life
When crowns are shattered, we'll be complete
There is no line which separates yourself from me
When crowns are shattered, we will ascend
Jsem strážce pruského nároku na život
Když jsou kourny roztříštěné budeme celí
Není linie, která odděluje mě a vás
Když jsou kourny roztříštěné budeme stoupat
Thus we rose to guard all German states alike
When crowns are shattered, I will have faith
And so must all men be who wish to see a change
When crowns are shattered, there's no excuse
A tak jsme stoupali aby jsme chránili všechny německé státy
Když jsou kourny roztříštěné budu mít víru
A tak musí všichni muži být těmi kdo si přejí vidět změnu
Když jsou kourny roztříštěné není omluvy
+
+
Here upon this armchair I reflect upon my life
Did I do everything I dreamt of, or did I waste my time?
Tady v tomto křesle přemítám o svém životě
Udělal jsem vše o čem jsem snil nebo jsem promrhal svůj život?
I smile to myself and think of all I've done
This is a death which I can live with
Usímvám se na sebe a myslím na všchno co jseem udělal
Toto je smrt se kterou můžu žít
I rest my weary eyes and sleep... Odpočinu svým unaveným očím a spím....

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sleepy Plessow

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.