Kecárna Playlisty
Reklama

Sleepy Plessow + The Elector - text, překlad

playlist Playlist
Instrumental....Instrumentální....
+ +
A dreary land with no real hope
Which seeks to rise from gray waters
Chmurná země bez skutečné naděje
Která hledá jak stoupat z vod šedi
Feel the light shine through the clouds of fear
Bring the fight, a clever fox with highest hopes
Cítí světlo zářit skrz mraky strachu
Přináší boj, chytrá liška s nejvyššími nadějemi
These are the prospects of our people
To free ourselves from constant shame
Toto jsou vyhlídky našeho lidu
Osvobodit se ze stálé hanby
All eyes gaze upon the elector
-Who are you to judge me so?
A well meaning failure, "protector"
-Disregarded and mocked
All eyes gaze upon the elector
-I try my best to guide us through the fire
A poisoned and hesitant mindset
-I did my best for us all
Všechny oči zírají na kurfiřta
-Kdo jsi aby jsi mě soudil?
Dobře míněné selhání, "ochránce"
-Přehlížený a posmívaný
Všechny oči zírají na kurfiřta
-Udělám to nejlepší abych nás vedl skrz oheň
Otrávené a váhavé přemýšlení
-Udělal jsem pro všechyn to nejlepší
Caught between the hammer and the anvil
Torn apart, my reputation's fate
Chycen mezi kladivem a kovadlinou
Rozerván, má reputace je osudem
These are the prospects of our people
To build a nation just as strong
Toto jsou vyhlídky našeho lidu
Vybudovat stejně silný národ
All eyes gaze upon the elector
-The Swedish lion calls for war
A well meaning failure, "protector"
-No place for neutrality
All eyes gaze upon the elector
-No right choice to make
A poisoned and hesitant mindset
-I'm damned no matter what I do
Všechny oči zírají na kurfiřta
-Švédský lev volá po válce
Dobře míněné selhání, "ochránce"
-Není místo pro neutralitu
Všechny oči zírají na kurfiřta
-Není dobrá možnost na výběr
Otrávené a váhavé přemýšlení
-Jsem zatrace ať udělám cokoli
This poor lame man was doomed to hang
But not from rope, but from his own shame
Tento ubohý, chromý muž byl odsouzený aby visel
Ale ne na provaze, ale na vlastní hanbě
These were my prospects and ambitions
I try so hard but always fail
Toto byly mé vyhlídky a ambice
Tak moc se snažím, ale vždy neuspěju
All eyes gaze upon the elector
-Who are you to talk me down?
A well meaning failure, "protector"
-A lame and courageous man
All eyes gaze upon the elector
-Ich laufe nach Ducal Preussen
Menschen koennen so gedankenlos
-A hero who accepts unjust shame
Všechny oči zírají na kurfiřta
-Kdo jsi aby jsi mě ponižoval?
Dobře míněné selhání, "ochránce"
-Chromý a odvážný muž
Všechny oči zírají na kurfiřta
-Jdete k vévodovi pruskému
Lidé jednají tak bezmyšlenkovitě
- Hrdina, který přijímá nespravedlivou hanbu

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sleepy Plessow

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.