Kecárna Playlisty
Reklama

Sea of Fire - text, překlad

playlist Playlist
The sun sets on the field
And darkness is my shield
A bullet in my back, and shrapnel's turned my ankle black
Every step I take advances forth my dying state
I hear their screams of agony; their tortured souls will soon be free
Slunce zapadá nad polem
A temnota je mým štítem
Kulka v mých zádech a šrapnel změnil můj kotník v černý
Každý můj krok mě posouvá k mému umírajícímu stavu
Slyším jejich výkřiky agónie, jejich zmučené duše budou brzo volné
You're struggling through the night
You're searching for the light
You're swimming in a sea of fire
Moonlight reflects the blood
The battle's lost, not won
I'm swimming in a sea of fire
Zápasíš skrz noc
Hledáš světlo
Plaveš v moři ohně
Měsíční světlo odráží krev
Bitva je prohraná ne vyhrána
Plavu v moři ohně
Crawling over corpses, I hear the thunder of their horses
Cossacks killing wounded men, I hear their pleas time and again
I'm on my journey through the dark, my pain and tears may not leave a mark
I see the campfires up ahead, I thought for sure that I'd be dead
Plazím se přes mrtvoly, slyším hřmšní jejich koní
Kozáci zabíjejí raněné muže, slyším jjich prosby znovu a znovu
Jsem na své cestě skrz temnotu, má bolest a mé slzy nesmí zanechat stopu
Vidím před sebou táboráky jistě jsem si myslel, že jsem mrtvý
A quest for safe haven, a quest to live again
I'm swimming through a sea of fire
Pátrání po bezpečném azylu, pátrání po opětovném žití
Plavu skrz moře ohně
Promise you will come back to me
Swear now, say you will agree
-Terror, I may never make it back
Moments that I live for all the while
Heartache, worth it just to see your smile
-I hear them coming, I fear they will attack
Slib, že se pro mě vrátíš
Teď přísahej, řekni, že souhlasíš
- Teror možná se nevrátím
Okamžiky kdy žiju pro všechnu trochu
Bolest srdce, stálo to za to jen abych viděl tvůj úsměv
-Slyším jak přichází, bojím se, že zaútočí
A hundred yards away, the Cossacks come your way
You're fleeing from a sea of fire
They stop and then dismount
My time has now run out
I'm sinking in a sea of fire
Sto yardů daleko, Kozáci přichází tvým směrem
Unikáš z moře ohně
Zastaví se a sesednou
Můj čas těď skončil
Potápím se do moře ohně

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sleepy Plessow

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.