Kecárna Playlisty
Reklama

My Fantasy Destroyed - text, překlad

playlist Playlist
I walk alone at night, hoping that I'll find epiphany or more...a deeper understandingJdu sám v noci, doufám, že najdu prozření nebo více....hlubší pochopení
Always knew that I'd die alone, never thought that I'd find a home
Home, a different meaning, (for someone) who is solitary
Always knew that I'd die alone, never thought that I'd find someone
Someone to be by my side, to help me find the fleeting light
Vždy jsem věděl, že bych zemřel sám, nikdy by mě nenapadlo, že najdu domov
Domov, jiný význam (pro někoho) kdo je samotářský
Vždy jsem věděl, že bych zemřel sám, nikdy by mě nenapadlo, že najdu někoho
Někoho kdo bude po mém boku, kdo mi pomůže najít pomíjivé světlo
Full moon shines
I'm swimming in my deepest fears
Clouded skies
I'm treading in the blackened waves
Never mind
Something is here
Úplněk svítí
Plavu ve svých nejhlubších obaách
Zamračená oboha
Vstupuji do zčernalých vln
Nevadí
Něco tady je
Crashing waves
Relentless in my throbbing ears
Flowing blood
A highway jam that's in my head
Pounding fear
Time to reveal
Drtící vlny
Neklidné v mých pulzujících uších
Plující krev
Dálniční zácpa, která je v mé hlavě
Tlučící strach
Čas odhalit
Feeling now that my brother's tale doesn't have a happy end
End to a broken line, this wretched soul/observer
Always knew I was special, I...I am taken back by...
By the surreal feelings here, almost like a dream world here
Teď mám pocit, že příběh mého bratra nemá šťastný konec
Konec k rozbité linii, tato ubohá duše/pozorovatel
vždy jsem věděl, že jsem byl speciální, já..jsem vzat zpět...
Tím nadreálným pocitem tady, téměř jako ve světě snů
Glowing moon
It's almost like a lucid dream
Lurking doom
Or is it just a catalyst
Never mind
Time to go back
Zářící měsíc
Je to skoro jako lucidní sen
Číhající zkáza
Nebo je to jenom katalyzátor
Nevadí
Čas jít zpět
Gentle wind
I look up to his room alight
So exposed
I'm standing naked in the rain
Now return...to numbing death
Mírný vítr
Dívám se do jeho pokoje, sedím
Tak odhalený
Stojím nahý v dešti
Teď se vracím...k ochromující smrti
Cancer burns families down
Rips cracks into canyon walls
Step by step up to his room
Lying there, mother beside
Rakovina pálí rodiny
Trhá praskliny ve zdech kaňonu
Krok za krokem do jeho pokej
Támhle leží, vedle matky
Fantasy is torn apart, reality is fucking stark
Stark in the face of tears, eyes that show our fears
Mom caresses his withered hands, hold on tight and pray aloud
Loud is the comfort of men, yet they're silent in their pride
Fantazie je rozervaná na kusy, realita je kurevsky ostrá
Ostrá ve tváři slz, oči které ukazují naše obavy
Máma hladí jeho zvadlé ruce, pevně je drží a nahlas se modlí
Hlasitá je útěcha lidí, přesto jsou tišší ve své pýše
Indoor breeze
This surely cannot happen now
Earned your keys into another bleaker world
Blood and bone
You won't escape
Vnitřní vánek
Toto se jistě teď nemůže dít
Získal jsi své klíče do dalšího pochmurnějšího světa
Krev a kost
Neutečeš
Only smoke
Emergency to save his life
Without fire
No longer am I here alone
Earned your keys
Time to grow up
Pouze kouř
Pohotovost zachránit jeho život
Bez ohně
Už tady dlouho nejsem sám
Získal jsi své klíče
Čas vyrůst

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

At the Expense of Humanity

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.