Kecárna Playlisty
Reklama

King of Rome - text, překlad

playlist Playlist
On the field I can see him riding inspired

All those legends that we have heard in our youth

Now it's time to stand, measure ourselves against him
Na poli ho vidím jak jede inspirovaný
Všemi legendami, které jsme slyšeli v mládí
Teď je načase se postavit, proti němu se změříme


Back to the French lines, "Vive l'Empereur!"
It's my desire to defend the name 
Back to the fire, "Vive l'Empereur!"
What I require was refused again
Zpět k francouzským liniím, "Ať žije Císař!"
Je to má touha ubránit jméno, zpět do ohně, "Ať žije Císař!"
Co vyžaduji bylo znovu odmítnuto


But as my thoughts return to home and what's ahead 

I was a slave to what my family forged
Thoughts of my son, I will not fail him now
Ale když se mé myšlenky vrací zpět domů a co je přede mnou
Byl jsem otrokem toho co má rodina ukula
Myšlenky na na mého syna, teď jej nezklamu


I'll pass the light, give him all the might 

He'll be the King of Rome

I'll pass the light safely through the night

He'll be the King of Rome
Předám světlo, dám mu všechnu moc
On bude Králem Říma
Předám světlo bezpečně v noci
On bude Králem Říma


From the battlefield, I ride to my place of command


There at the hilltop (thinking of your son)

The heir-apparent, your time will come

There in my shadows (no hope you can see)

I'll fight despite them, too much is at stake


Z bojiště, jedu na své velitelské stanoviště
Je na vrcholu kopce (myslím na tebe synu)
Dědici, tvůj čas přišel
Tady v mých stínech (nemůžeš vidět žádnou naději)
Budu s nimi bojovat, v sázce je příliš mnoho
But as my thoughts return to home and what's ahead 

I was a slave to what my family forged
Thoughts of my son, I will not fail him now
Ale když se mé myšlenky vrací zpět domů a co je přede mnou
Byl jsem otrokem toho co má rodina ukula
Myšlenky na na mého syna, teď jej nezklamu


I'll pass the light, give him all the might

He'll be the King of Rome

I'll pass the light safely through the night

He'll be the King of Rome
Předám světlo, dám mu všechnu moc
On bude Králem Říma
Předám světlo bezpečně v noci
On bude Králem Říma

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

King of Rome

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.