Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

It Falls to Jerusalem - text, překlad

playlist

On a silent, starless night Bohemond feigned retreat
On a silent, starless night Antioch bled from every pore

Helpless I watch, useless on this perch
My wounds have healed, but still I cannot fight
All that it took was one man’s betrayal
Open the gates, behold the wrath of God

Blessed are you, you who go to war
Blessed are you, you who fight for God
The winds are howling, crying out for change
The southern winds are baying, crying out for love

Such carnage, revolting
It’s hard to stomach all the gore
Mangled, contorted
It’s tragic, but alas!
They had a chance to surrender, and this is the way it’s always been

For hundreds of years we were the targeted Kafir, fighting to hold onto each parcel of land
The heart of the Jihad, pumping blood and destruction into the veins of Western nations

Bohemond, clever and sly, arranged to steal away command of Antioch
You’d break the oath you swore to return what was theirs?
I call you coward, to cheat Alexios!

Purged of my guilt and yet I feel no peace of mind
We share the same blood as the beasts
I feel it throb in every wound that I took on — balance me!

Jerusalem is where it falls to cut out the rot from humankind
Jerusalem is where it falls for us to choose to end the weakness in our hearts

Under my leadership we took Jerusalem
They offered me it's gold, coveted crown

How could I wear a crown of gold in the same city where Christ did wear a crown of thorns?
Lead as the King of Kings, and serve your fellow man lovingly

Jerusalem is where it falls to cut out the rot from humankind
Jerusalem is where it falls for us to choose between forgiveness and the beast

Text přidal IlMagnifico

V tiché, bezhvězdné noci Bohemund předstíral ústup
V tiché, bezhvězdné noci Antiochie krvácela z každého póru

Bezmocně sleduju, zbytečný na tomto hřadu
Mé rány se uzdravily, ale stále nemohu bojovat
Vše co bylo třeba byla zrada jednoho muže
Otevřte brány, pohleďte na hněv Boží

Požehnaný jsi ty, kdo jde do války
Požehnaný jsi ty, kdo bojuje za Boha
Vichry vyjí, volají po změně
Jižní vichry zuřivě vyjí, volají na naší lásku

Takový masakr, revolta
Je těžké strávit všechno krveprolití
Zmrzačení, pokřivení
Je to tragédie, ale běda!
Měli šanci se vzdát, a toto je jak to vždy bylo

Po staletí, jsme byli označováni jako Káfiři, bojovali aby jsme si udrželi své úseky země
Srdce Džihádu pumpovalo krev a nčení do žil Západních národů

Bohemund, chytrý a mazaný, zařídil jak ukrást zpět vládu v Antiochii
Porušil jsi přísahu, přísahal jsi vrátit co bylo jejich?
Říkám ti zabělec, podvedl jsi Alexiose

Očištěn od své viny a stejně necítím žádný klid mysli
Sdílíme stejnou krev jako ty bestie
Cítím jak pulzuje v každé mé ráně, kterou přijmu - vyvážmě!

Jeruzalém je kde nastává vyříznutí hniloby z lidstva
Jeruzalém je kde pro nás nastává volba ukončit slabost v našich srdcích

Pod mým vedením jsme zajali Jeruzalém
Nabídli mi zlato, vytouženou korunu

Jak bych mohl nostit zlatou korunu ve stejném městě kde Kristus nosil trnovou korunu?
Vedený jako Král Králů, a sloužil svým ostatním mužům láskyplně

Jeruzalém je kde nastává vyříznutí hniloby z lidstva
Jeruzalém je kde pro nás nastává volba ukončit slabost v našich srdcích

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.