Kecárna Playlisty
Reklama

Huogoumont - text, překlad

playlist Playlist
I must inform you, the battle of Waterloo's begun

Into the old wood, an air of dirt and fear, it permeates

We squeeze our rifles, it cannot be this easy, that we know

A roar of cannons begins to tear apart our valiant ranks


Musím tě informovat, bitva u Waterloo začala
Do starého lesa, vzduch špíny a strachu, proniká
Svíráme naše pušky, nemůže to být tak snadné, to my víme
Křik kanónů začíná trhat nakusy naše chrabré řady
Bloodshed, fire, dying

In woods of Hougoumont


Krveprolití, oheň, umírání
V Huogoumontských lesích
As water crashes on stone

Dying to break them down

Like elders fight sands of time

These walls are bought with blood
Když voda padá na kémen
Umírají aby je srazili
Jako starc bojují s písky času
Tyto zdi zakoupeny krví


The ocean's swelling, it rises up against the northern wall

Bring in "the Basher" to carve a path of gore and splintered wood

If there was one chance, then seize it now for this is all we'll get

Into the courtyard, screams of crowded bodies finally meet


Oceán se vlní, stoupá podél severní zdi
Přivěďte "Drtiče" ať uvolní cestu masakru a rozštěpeného dřeva
Pokud zde byla jediná šance, poté se ji teď chop, protože tohle vše co dostaneme
Do dvora, výkřiky hromady těl se konečně setkává
Bloodshed, fire, dying

In woods of Hougoumont


Krveprolití, oheň, umírání
V Huogoumontských lesích
As water crashes on stone

Dying to break them down

Like elders fight sands of time

These walls are bought with blood
Když voda padá na kémen
Umírají aby je srazili
Jako starc bojují s písky času
Tyto zdi zakoupeny krví

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

King of Rome

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.