Kecárna Playlisty
Reklama

Gedenkstätte + The Philosopher King - text, překlad

playlist Playlist
Instrumental....Instrumentální
+ +
My time has come, it's time to rise to my destiny and
Prove competence, I'm not the same and I won't be like you
A crown made of steel collecting dust in the light of the morning
Beams of twilight, a solemn oath that I swear to my people
Můj čas přišel, je načase povstat ke svému osudu a
Dokázat pravomoc, nejsem stejný a nebudu jako ty
Koruna z oceli sbírá prach ve světle rána
Paprsky soumraku, slavnostní přísaha, kterou skládám svému lidu
Unter diesem leichten-Stein
Ruh ich Pein ohn' alle Pein
Und erwarte mit den Meinen
Selig fuer Gott zu erscheinen
Pod tímto lehkým kamenem
Se zastavím bez bolesti
Očekávej se mnou
Požehnání od Boha se objeví
Wir sind wieder geboren
-Der Philosoph Koenig
Ein Land, das hoeher steigt
-Launischen, aber stark
Frage der se****ität
-Es ist mir egal
Wir sind immer bei dir
-Der Zorn ich bringe
We are now reborn
-Philosopher King
A land rising higher
-Capricious but strong
Subject to the people
-And nothing else matters
We are always by you
-The wrath that I bring
Jsme znovuzrozeni
-Král Filosof
Země, která stoupá výše
-Rozmarná, ale silná
Otázka se****ity
-Mě nezajímá
Vždy budeme s tebou
-Přináším vztek
Jsme znovuzrozeni
-Král Filosof
Země, která stoupá výše
-Rozmarná, ale silná
Předmět lidu
-A na ničem jiném nezáleží
Vždy budeme s tebou
-Přináším vztek
I am a mirror; reflect personas of those around me
A creature who lies, who doesn't dare to be what nature designed
But with this new position, a seat upon the Prussian throne
I'll lead my men through fields where Austria's fate is sewn
Jsem zrcadlo, odrážím osobnosti těch okolo mě
Stvůra, která leží, která se neodváží být tím co příroda navrhla
Ale s touto novou pozicí usednu na pruský trůn
Povedu své muže skrz pole, kde se zapečetí osud Rakouska
Forsake what is ours, I'll tell you all right now
This is the man who will avenge me
Vienna, never to be trusted
-Father, I'll carry on and fight for rightful gain
Opusť co je naše, řeknu ti vše v pořádku
Toto je muž, ktrý mě pomstí
Vídni nikdy nevěř
-Otče, budu pokračovat a bojovat za spravedlivý zisk
Facing myself again, displeasure with what I see
Study, ignore the scars
And part your blows with those who seek your head
Zase čelím sobě, nespokojen s tím co vidím
Studuji, ignoruji jizvy
A rozdělím tvé rány těmi, kteří hledají tvou hlavu

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sleepy Plessow

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.