Kecárna Playlisty
Reklama

Elan - text, překlad

playlist Playlist
These are the gasping death throes now

Into the final fight that I might know

Toto jsou natahující se bolesti smrti
Do posledního boje, který můžu znát
I feel a rush of blood like thunder in my veins

The only fear that's left is left alive but maimed


Cítm nával krve jako hrom vých žilách
Jediný strach který zůstaj je být živý, ale zmrzačený
Rush them and fight to death
I hold my breath and pray for more


Ať spěchejí a bojují na smrt
Držím svlj dech a modlím se o víc
The sea of tears and tattered banners

Just like a prophecy, a prophecy that failed

The sea of tears and tattered banners

Our hearts cry out as one, and beat like drums of god

Our elan
Moře slz a potrhané prapory
Jako poroctví, poroctví, které selhalo
Moře slz a potrhané prapory
Naše srdce křičí jako jedno a tlučou jako bubny boží
Náš elán
We all inhale the smoke and fog

My brisk and youthful self has long been gone

Všichni vdechujeme kouř a mlhu
Mé čilé a mladé já je už dávno pryč
The song of musket fire is playing to our fears

As silhouettes of men so suddenly appear
Probodnutý a šokovaný, ale přeživší
Teď padáme, jako vlan oceánu
Srdce ze železa, čtverce Staré Gardy
Bojují jako lvi za ústup Francouzů
Nebudu umlčen, nebudu uvězněn
Rozervěte muže, který postavil toto pódium
Pierced and shocked but I survive

We're falling back now, like the ocean tide


Hearts of iron, squares of Old Guard

Fight like lions for the French retreat


I will not be silenced, I will not be caged

Take apart the man who built this stage
Oni neprojdou, my se nevzáme
Navzdory porážce na bojišti
Nevzdám se, oni neprojdou
Ochraňte padlé, musíme se postarat ať to zůstane
Generál Cambronne teď zajatý
Odražte jejich postup, ukažte Angličanům jak
Praví muži bojují dokud nepadnou, brání své druhy
Francouzi padají, slyším křik raněných


Ils ne passeront pas, we shall never yield

Despite the loss on the battlefield

Je ne cedrais jemais, they shall never pass

Protect the fall-back, we must make it last

General Cambronne is captured now

Repel their advance, show the English how

True men fight till collapse, defend their kin

The French are falling, hear the wounded cry
Zpět doma v Malmaisonu
Zpět do klidu před mou bouří
Fantazíruji o novém životě, sním o životě za mořem
Musí tam pro mě něco být
Věda a objevování volá
Můžu trochu šílet?
Zajisté Prométheus nemohl létat


Back to home at Malmaison,
back to the calm before my storm

Fantasize of life anew, dream of life across the sea
There must be something for me there,
science and exploration call

Could I be slightly out of mind?

Surely Prometheus can't fly
Do mého místa posledního odpočinku, říkej mi generál aby jsi potlačil ostudu


Into my final resting place, call me general to push disgrace

 Když se jaro mění zpět v zimu
Jako poroctví, poroctví, které selhalo
Bude pro mě podzimní sumrak brečet?
Opevním své srdce a vydechnu, poté odejdu do černé
Můj elán
When springtime falls back into winter

Just like a prophecy, a prophecy that failed

Will auburn sunsets weep for me?

I steel my heart and sigh, then walk into the black

My elan

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

King of Rome

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.