Kecárna Playlisty
Reklama

Coping Mechanism - text, překlad

playlist Playlist
You say I'm angry, I can't deny that it's burning in my veins
But that's only the symptom
You say I'm searching, I tell you now...the things that I have seen could crush your fragile state of mind
Říkáš, že jsem naštvaný, nepopírám že mi to hoří v žilách
Ale je to jenom symptom
Říkáš, že hledám, teď ti říkám...věci které jsem viděl ti mohou rozdrtit tvůj křehký stav mysli
I call it folklore Nazívám to folklórem
Wander the moonscape, let your spirit fly
Disguised as strength and yet I never question why
Wander the moonscape, a dreamworld farewell
Your id desires freedom, subterfuge by self
Toulej se měsíční krajinou, nechej svého ducha létat
Přestrojený za sílu a přesto nikdy se nevyptávám proč
Toulej se měsíční krajinou, sbohem ze světa duchů
Tvé id touží po svobodě, svá vlastní lest
Born in my mind, a seed of misanthropic fear
I can't identify as one of you and yet I know
It's not a phase, it's not a stretch...I'd love to rid myself this useless cage of human flesh
Narozen v mé mysli, semeno misantropického strachu
Nemohu se identifikovat jako jeden z tebe a přesto vím
Není to fáze, není to napětí...rád bych sebe zbavil této zbytečné klece lidského masa
We call it folklore Nazíváme to folklórem
Wander the hallways, let your spirit fly
Disguised as innocence, you never question why
Wander the hallways, a conscious farewell
Your id desires freedom, subterfuge by self
Toulej se chodbami, nechej svého ducha létat
Přestrojený za nevinnost nikdy se nevyptáváš proč
Toulej se měsíční krajinou, vědomé sbohem
Tvé id touží po svobodě, svá vlastní lest
Wander the hospital, let your spirit fly
I am a lonely vessel, a candle in the night
Wander the hospital, subconscious farewell
Memories and time will fade, how long can broken ships sail?
Toulej se nemocnicí, nechej svého ducha létat
Jsem osamělou nádobou, svíčka v noci
Toulej se nemocnicí, podvědomé sbohem
Vzpomínky a čas zmizí, jak dlouho mohou rozbité lodě plout?
Lies and lies from generations die
Yet I'm the only one who questions why we're here
Lži a lži od umírajících generací
Přesto jsem jediný kdo se ptá proč jsme tady

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

At the Expense of Humanity

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.