Kecárna Playlisty
Reklama

Backs Against the Wall - text, překlad

playlist Playlist
The rain, it falls like a curtain

Wolves are on our heels

Desperate men feeling pressure, pressure to survive

Déšť, padá jako opona
Vlci jsou nám v patách
Zoufalí muži cítí nátlak, nátlak přežít
The train of men never ending, moving through the night

Once before I have seen these lands, Waterloo is my ground
Průvod mužů nikdy nekončí, pohybují se nocí
Už dříve jsem viděl tyto země, Waterloo je mým územím


Look at their faces, what do you see?

We must pull through for them, set the world free


Podívej se na jejich tváře, co vidíš?
Kvůli nim musíme vyváznout, osvobodit svět
Keep the pace and push through fire

Never yield the ground that's chosen

Backs against the wall
Udržujte tempo a tlačte skrz oheň
Nikdy se nepoddejte zemi, která byla vyvolená
Zády ke zdi
The night is lit by their fires, the light of countless men
A silence reigned so profound till the downpour resumed

A present left for the morning by the fates in the night
Battle time slowly creeping, the night laughs at what it leaves

Noc je osvícena jejich ohni, světlo nesčetných mužů
Ticho vládlo tak hluboce dokud se liják nevrátil
Dar ponechaný ránu osudem noci
Čas bitvy se pomalu plíží, noc se směje tomu co opouští
Dire moment of the century, not a moment's respite
Two wolves chained and are waiting for their master's respite

A wolf that's tired but collected, the other suffers but snarls

When noon arrives we will ride them down

Let's let slip the dogs of war

Hrozný okamžik století, ne odklad okamžiku
Dva vlci spoutaní a čekající na odklad vých pánů
Vlk, který je unavený, ale klidný, druhý trpí, ale vrčí
Když dorazí poledne, sjíždíme na nich
Jen ať psi války sklouznou
And now we stand on the corner between the fear and the rage
It's almost time for the blood storm, pray to what god you choose

The Grand Armee beats the war drum, blood is racing and I

I can't believe this has come to pass, twenty years of war
A teď stojíme na rohu mezi strachem a vztekem
Je téměř čas na krvavou bouři, modli se k bohu, kterého jsi sis vybral
Velká armáda tluče na válečný buben, krev proudí a já
Ján nemůžu uvěřit, že čas uplynul, dvacet let války

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

King of Rome

Reklama

Judicator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.