Kecárna Playlisty
Reklama

Feed On Me - text, překlad

playlist Playlist
They are dying on the dance floor
They are lying in debris
They are fading with exhaustion
From the mortal injuries
Umírají na tanečním parketu
Leží v troskách
Mizí s vyčerpáním
Ze smrtelných zranění
They are hungry and need feeding
They've resigned themselves to fate
They are desperate men
Death's written on their face
Jsou hladoví a potřebují nakrmit
Jejich mysly rezignovaly k osudu
Jsou to zoufalí muži
Smrt je jim napsána ve tváři
When your will to live
Is all but gone
And you're left alone
But you need someone - feed on me
Feed on me
Když Tvá vůle žít
Je všechno, jen ne pryč
A jsi sám a opuštěný
Ale někoho potřebuješ - živ se na mě
Živ se na mě
They're outgunned and they're outnumbered
But they'll never turn to run
And the "In name of freedom"'s
Written with their blood
Jsou neozbrojení a mají početní převahu
Ale nikdy se neotočí na útěk
A "Ve jménu svobody" je
Napsáno jejich krví
Some would call them mercenary
But they always knew the pain
Inevitably far outweighs the gain
Někdo jim říká žoldáci
Ale oni vždycky znali bolest
Nevyhnutelně daleko převážili zisk
Feed on me
Feed on me if you need to breath
Feed on me
Živ se na mě
Živ se na mě jestli potřebuješ dýchat
Živ se na mě
When your hunger strikes you down again
And you feel your inner strength has drained - feed on me
Feed on me
Když Tě Tvůj hlad znovu složí k zemi
A cítíš, jak Tvá vnitřní síla odtéká - živ se na mě
Živ se na mě
Feed on me - I got what you need
Feed on me
Feed on me - don't accept defeat
Živ se na mě - mám co potřebuješ
Živ se na mě
Živ se na mě - nepřijmi porážku
They are dying on the dance floor
They are lying in debris
They are fading with exhaustion
From the mortal injuries
Umírají na tanečním parketu
Leží v troskách
Mizí s vyčerpáním
Ze smrtelných zranění
Some would call them mercenary
But they always knew the pain
Enevitably far outweighs the gain
Někdo jim říká žoldáci
Ale oni vždycky znali bolest
Nevyhnutelně daleko převážili zisk
When your will to live has almost gone
And you're left alone and you need someone
Feed on me
Feed on me
Když Tvá vůle žít je skoro pryč
A jsi sám a někoho potřebuješ
Živ se na mě
Živ se na mě
Feed on me
Feed on me - I got what you need
Feed on me
Feed on me - don't accept defeat
Živ se na mě
Živ se na mě - mám co potřebuješ
Živ se na mě
Živ se na mě - nepřijmi porážku

Text přidala Angel123

Text opravila Alik

Video přidal Efai

Překlad přidala Alik

Překlad opravila Alik

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň JP zahráli i na živém koncertě v Londýně (Live in London) v r. 2001. Nezpíval na něm Rob Halford, ale Tim "Ripper" Owens. (TheGodfather)
Reklama

Demolition

Reklama

Judas Priest texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.