Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

JT Machinima-The Bone - text, překlad

playlist

[Intro]
Sans! Sans! Wake up!
What is it, dude?
A human has fallen from the surface world
Really? And you got a BONE to pick wit'im?
No time for puns
Ah, come on, that was a real RIB tickler, ayy
Ugh! Enough!
Alright, here we go again

[Verse 1]
Welcome to the underground
How was the fall?
If you wanna look around
Give us a call
We don't see humans often
We're happy you just dropped in
I'll be so popular when I show all the monsters what I just brought in
Hey! Papyrus, mind your manners
Can it, Sans, no time for banter
Excuse my brother, he's a bit eccentric
You're just lazy and apathetic
Call me what you want, I got thick skin
Another bad joke and I'm finished with him
We are monsters, the awfullest kind
To mess with us takes a lot of spine

[Chorus]
We can relate to your determination
Because we monsters have our motivations
Humans betrayed us and left us burnin'
One day we'll make our way back to the surface
Through all your travels, your sins will follow
Your consequences aren't easy to swallow
Who's the real monster, now you should know
You've cut this story down to the BONE

[Verse 2]
Really, Sans?
What?
The last line of the chorus is a pun?
Yup
You imbecile! That was very... clever...
Heh. Thanks, buddy
You're stuck in the underground
Thanks to the fall
Good luck ever getting out
Prepare to brawl
You could show Mercy to us
Or turn all of us to dust
Is your heart full of evil
Or full of LOVE
I, the great Papyrus, challenge you to try getting by us
Test the human with one of your puzzles
Brilliant, Sans, that'll leave him befuddled
I dare you to try a bite of spaghetti
Smells like the CREEPYPASTA is ready
Stop it Sans! I'm done with the jokin'
Sounds like someone's FUNNY BONE'S broken

[Chorus 2]
We can relate to your determination
Because we monsters have our motivations
I am the mastermind, he's my accomplice
You're only still alive because I made a promise
You'll lose your mind when you wander for hours
You might even decide to start talkin' to flowers
Who's the real monster, now you should know
You've cut this story down to the BONE

[Verse 3]
Someday I'll join the Royal Guard
When I catch this child, can it be that hard
Look, if I'm being honest
My brother ain't nothin' but harmless
I know you and all that you want
You'll get a lot more from Sans than a font
The deeper you go, the messier it gets
If I had it my way, you'd already be dead
Kidding, if you couldn't tell
I get so bored, I amuse myself
Down here in the underground
You're all alone
We wanted to tell you now
You're kinda BONED
If you survive this prison
You will know nihilism
Don't mess around with monsters
They're scared of tiny children
HA
You've come far, but soon you'll stumble
When I stump you with some Junior Jumble
Not so sure you'll get him with that
Alas, I'll hit him with my Special Attack
LEAVE ME ALONE
You know I've got a knack for the trom-BONE
One more pun, and I'll be done
But ain't two SKULLS better than one

[Chorus 3]
We can relate to your determination
Because we monsters have our motivations
You know your story's already been told
We can play again if you sell your SOUL
I've got my eye on you so you just watch it
I'll find any SKELETONS inside your closet
Who's the real monster now you should know
You've cut this story down to the BONE!

Text přidal vojakcz005

Video přidal vojakcz005

[Intro]
Sansi! Sansi! Vzbuď se!
Co je, vole?
Člověk spadl z povrchu světa
Opravdu? A ty jsi dostal KOST, aby si vybral jeho?
Nemáme čas na hry
Ach, pojď, to byl skutečný RIB tickler, ayy
Ugh! Dost!
Dobře, tady jdeme znovu

[Verse 1]
Vítejte v podzemí
Jak byl pád?
Pokud se chcete podívat kolem
Zavolejte nám
Často nevidíme lidi
Jsme šťastní, že jste prostě vstoupili
Budu tak populární, když ukážu všechny příšery, co jsem právě přinesl
Ahoj! Papyrus, uvažuj své chování
Můžeš to, Sans, nemáš čas na žertování
Promiňte mému bratrovi, je trochu excentrický
Jsi jen líný a apatická
Zavolejte mi, co chcete, mám hustou kůži
Další špatný vtip a skončil jsem s ním
Jsme monstra, nejhorší druh
Nepokoušet se s námi má spoustu hřbetu

[Refrén]
Můžeme se soustředit na vaše odhodlání
Protože naše příšery mají motivaci
Lidé nás zradili a nechali nás spálit,
Jednoho dne budeme zpátky na povrch
Během všech vašich cest budou následovat vaše hříchy
Vaše následky nejsou snadné spolknout
Kdo je skutečné monstrum, teď byste měl vědět
Vyřešili jste tento příběh k BONE

[Verse 2]
Opravdu, Sans?
Co?
Poslední řádek sboru je hračka?
Jo
Ty jsi hloupý! Bylo to velmi ... chytré ...
Heh. Díky kámo
Jste v podzemí
Díky pádu
Hodně štěstí se někdy dostalo ven
Připravte se na potírání
Můžete nám ukázat Milost
Nebo nás navraťte do prachu
Je vaše srdce plné zla
Nebo plná lásky
Já, velký Papyrus, vás vyzývám, abyste se pokusili dostat za námi
Otestujte člověka jedním z vašich hádanek
Brilantní, Sans, to ho zanechá
Opovažuji tě vyzkoušet kousek špaget
Vůně jako CREEPYPASTA je připravena
Zastavte to Sans! Jsem hotová s tím,
Zní to, že FUNNY BONE je někdo zlomený

[Chorus 2]
Můžeme se soustředit na vaše odhodlání
Protože naše příšery mají motivaci
Jsem mistr, je to můj komplic
Jsi ještě naživu, protože jsem slíbil
Ztrácíš svou mysl, když se po celé hodiny touláš
Možná se dokonce rozhodnete začít s květy
Kdo je skutečné monstrum, teď byste měl vědět
Vyřešili jste tento příběh k BONE

[Verse 3]
Jednoho dne se připojí k královské gardě
Když chytím toto dítě, může to být tak těžké
Podívej, jestli jsem upřímný
Můj bratr není nic, ale neškodný
Vím ty a všechno, co chceš
Získáte od Sans mnohem více než písmo
Čím hlouběji jdete, tím hloupější dostane
Kdybych to měl, byl bys už mrtvý
Kidding, jestli to nedokážeš říct
Jsem tak znuděný, bavím se
Dolu tady v podzemí
Jste všichni sami
Chtěli jsme ti to říct teď
Jsi hodně bonbón
Pokud přežijete toto vězení
Budete znát nihilismus
Nepokládejte se s monstry
Jsou vyděšené drobnými dětmi
HA
Přijeli jste daleko, ale brzy se potkáte
Když jsem se s nějakým juniorským jamblem potřásl
Není si tak jistý, že s ním dostaneš
Bohužel, narazím na něj se svým speciálním útokem
NECH MĚ NA POKOJI
Víte, že mám pro Trom-BONE talent
Ještě jedna hříčka a budu hotová
Ale nejsou dva SKULLS lepší než jeden

[Refrén 3]
Můžeme se soustředit na vaše odhodlání
Protože naše příšery mají motivaci
Víte, že váš příběh už byl řešen
Můžeme si opět zahrát, pokud prodáte svoji duši
Mám na tebe oko, takže se na to díváš
Najdu všechny skeletony uvnitř vašeho šatníku
Kdo je skutečné monstrum, měli byste to vědět
Vyřešili jste tento příběh k BONE!

Překlad přidal vojakcz005

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.