Playlisty Kecárna
Reklama

Hoverboard Song - text, překlad

playlist Playlist
I told my mom don't be a bore
Please just ride my hoverboard
You won't fall I promise you
You just have to trust me
Řekl jsem mamce: "nebuď nudná
Prosím, projeď se na mém hoverboardu
Nespadneš, přísahám
Jen mi musíš věřit"
I told my mom don't be a bore
Please just ride my hoverboard
You won't fall I promise you
You just have to trust me
Řekl jsem mamce: "nebuď nudná
Prosím, projeď se na mém hoverboardu
Nespadneš, přísahám
Jen mi musíš věřit"
I know you have told me time and time again
To shut my freaking trap
And just get off your back
(Alright Dave)
Vím, žes mi říkala zas a zas
Abych zmlkl
A přestal na tě naléhat
(Dobře Dave)
Just hold my hand and you'll be fine
And think I do this all the time (everyday)
I've had this thing for just one day
But everything will be okay (yes it will)
Jen mě chyť za ruku a budeš v pořádku
A mysli si, že tohle dělám každou chvíli (denně)
Mám tuhle věc jen jeden den
Ale všechno bude v pořádku (jo, to bude)
She said Tyler there's no way
You'll ever get me on that thing
And why's it called a hoverboard
Those wheels are still touching the floor
Řekla: "Tylere, ani náhodou
mě na tu věc nedostaneš
a proč se to jmenuje hoverboard,
když se kolečka stejně dotýkají země?"
I know you have told me time and time again
To shut my freaking trap
And just get off your back
(Alright... Bring it away Dave, come on now)
Vím, žes mi říkala zas a zas
Abych zmlkl
A přestal na tě naléhat
(Dobře...Pojď Dave)
Now here she goes, she's on the board
I let go she hit the floor
Man that escalated quick
When she screamed: Tyler you're an idiot
A tak to jde, je na prkně
Pustil jsem jí, ona spadla na zem
Chlape, to vygradovalo rychle
Když křičí: "Tylere, ty jsi idiot"
Tyler Joseph: And I was like "Mom, I was right behind you, I told you: let me know when you get off. I said... I told my mom, I was like: let me know when you get off and I'll help you get off, and she just tried to get off and it happened so fast... Tyler Joseph: A já říkám: "Mami, byl jsem přímo za tebou, říkal jsem, abys mi řekla, že sestupuješ". Řekl jsem...řekl jsem mamce, řekl jsem:"Dej mi vědět, až budeš sestupovat a já ti pomůžu" a ona se pokusila sestoupit a stalo se to tak rychle...
David McCreary: Ok! That's alright! David McCreary: Dobrý. Bude to v pořádku!
TJ: It's like: one second she was there and one second she was on the ground right in front of me. TJ: Bylo to...jednu chvíli byla tam a najednou byla na zemi přímo přede mnou.
DM: But she's fine! DM: Ale je v pořádku!
TJ: And she said "How am I gonna cook Christmas dinner?" and I was like... she said "Tyler, you're gonna have to cook Christmas dinner... Dave, I can't cook... I can't cook Christmas dinner... TJ: A ona řekla: "Jak uvařím vánoční večeři?" a já řekl...ona řekla: "Tylere, budeš muset uvařit vánoční večeři"...Dave, já neumím vařit...nemůžu uvařit vánoční večeři...
DM: Alright!... She's gonna... She's gonna heal, she's young...ish, she'll be fine...
So, I just feel like we need to finish and let people know what happened.

DM: V pořádku!...Ona...ona se uzdraví, je mladá...relativně...bude v pořádku...
Já myslím, že by jsem to měli dokončit, aby lidé věděli, co se stalo.
TJ: Okay. Let me find the chord.... TJ: Dobře. Nech mě najít akord...
DM: Okay. Have you played this thing before? DM: Dobře. Už jsi na to někdy hrál?
TJ: Yeah, I just found it. TJ: Jo, zrovna jsem to našel.
She broke her wrist it's all my/his fault
An unexpected somersault
There she lies in total pain
Your arm should not look that way
Zlomila si zápěstí, je to všechno moje/jeho chyba
Nečekaný kotrmelec
Tam leží v hrozných bolestech
Vaše ruka by tak vypadat neměla
I know she has told me time and time again
Even after what I did
I'm still her favourite kid
Vím, že mi říkala zas a zas
I přes to všechno, co jsem udělal
Jsem pořád její nejoblíbenější dítě

Text přidala jaro12

Video přidala jaro12

Překlad přidala jaro12

Překlad opravila jaro12

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Tyler Joseph texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.