Playlisty Kecárna
Reklama

The Optimist - text, překlad

playlist Playlist
Some people sleep away this life
Dream away all the pain and lie
Playing safe in a lullaby behind their fences
Some people like to roll the dice
Live the risk to lose the fight
Gambling with no alibis
And close their eyes to consequences
What's up with those killing wars?
Hasn't there been enough before?
Do all the dead get to paradise
Or will the afterlife just go under
And will the answers ever show… oh
Někteří lídé tento život prospí
Prosní všechnu bolest a lež
Bezpečně hrají v ukolébavce za svými ploty
Někteří lídé hrají kostky
Žíjou v risku aby prohráli boj
Hazardují bez schopností
A zavírají oči před následky
Co je s všemí zěmi zabijáckými válkami?
Už toho předtím nebylo dost?
Odejdou všichni mrtví do ráje
Nebu bude posmrtný život dole
A zjistíme někdy tyto odpovědi...oh
How far to the top of the mountain
I'm standing strong on a ledge of the dream
Cloudbusting pushing weight off my shoulders
Cause I long to feel the sun again
Ooh… the optimist climbs my friend
Gonna rise till the end…ooh
Jak je to daleko na vrchol hory
Stojím silný na římse snu
Fantazírování tlačí váhu z mých ramen
Protože toužím znovu cítit slunce
Ooh..optimista šplhá můj příteli
Bude stoupat až do konce...ooh
Some people lay awake at night
Longing in the dead of light
Crying for the sacrifice and their long lost chances
Some people always raise their glass
Never worry if their life has gone astray
Cold indifferent eyes and false pretenses
See the boy on his bloody knees
Crying hard from the pain he bleeds
Maybe never gonna live to grow his senses
How can we save his heart with hope
Někteří lidé leží v noci vzhůru
Touží po mrtvém světle
Brečí kvůli oběti a jejich dlouho ztracených šancích
Někteří lidé vždy zvedají své sklenice
Nikdy se nebojí, jestli jejich životy nesešly z cesty
Chladné lhostejné oči a falešné předstírání
Pohleď na chlapce na svých krvavých kolenách
Brečí kvůli bolesti, kterou krvácí
Možná nebuse nikdy žít aby dorostl ke svým smyslům
Jak můžeme zachránit jeho srdce s nadějí
I'm raining love from the core of my fountain
I let it run for the rainbow within
I'm dream catching in a world getting colder
Cause I've got to feel the sun my friend
Ooh. The optimist tries again
And never dies before the end
Jsem pršící láska z jádra mé fontány
Nechám to běžet kvůli vnitřní duze
Chytám sny ve světě, který chladne
Protože, příteli musím cítit slunce
Ooh. Optimista se znovu snaží
A nikdy nezemře před koncem
How far to the top of the mountain
Standing strong on the ledge of a dream
Cloudbusting pushing weight off my shoulders
Cause I long to see the sun again
The optimist climbs my friend
Gonna climb till the end
Jak je to daleko na vrchol hory
Stojím silný na římse snu
Fantazírování tlačí váhu z mých ramen
Protože toužím znovu cítit slunce
Ooh..optimista šplhá můj příteli
Bude stoupat až do konce

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Life On Death Road

Reklama

Jorn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.