Playlisty Kecárna
Reklama

Cry Baby - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Cry baby, cry baby, cry baby,
Honey, welcome back home.
Plač baby, plač baby, plač baby
Zlato, vítej zpátky doma
I know she told you,
Honey I know she told you that she loved you
Much more than I did,
But all I know is that she left you,
And you swear that you just don’t know why,
But you know, honey I’ll always,
I’ll always be around if you ever want me
Vím, že ti řekla
Zlato, vím, že ti řekla, že tě milovala
Mnohem víc než já
Ale všechno co vím je, že tě opustila
A přísaháš, že nevíš proč,
Ale víš, že já napořád
Budu napořád kolem, kdykoli mě budeš chtít
Come on and cry, cry baby, cry baby, cry baby,
Oh honey, welcome back home.
Pojď a plač, plač baby, plač baby, plač baby
Ó zlato, vítej zpátky doma
Don’t you know, honey,
Ain’t nobody ever gonna love you
The way I try to do?
Who’ll take all your pain,
Honey, your heartache, too?
And if you need me, you know
That I’ll always be around if you ever want me
Nevíš, zlato
Není tady nikdo, kdo tě miluje
Způsobem, kterým to zkouším
Kdo vezme všechnu tvoji bolest
Zlato, také tvoji úzkost
A jestli mě potřebuješ, víš že
Budu napořád kolem, kdykoli mě budeš chtít
Come on and cry, cry baby, cry baby, cry baby,
Oh daddy, like you always saying to do.
Pojď a plač, plač baby, plač baby, plač baby
Ó tati, jako vždy říkáš, jak to udělat.
And when you walk around the world, babe,
You said you’d try to look for the end of the road,
You might find out later that the road’ll end in Detroit,
Honey, the road’ll even end in
Kathmandu.
You can go all around the world
A když obcházíš svět, baby,
Říkáš, že by ses zkusil podívat na konec cesty
Můžeš najít později, že cesta končí v
Detroitu
Zlato, cesta končí v
Kathmandu
Můžeš obejít celý svět
Trying to find something to do with your life, baby,
When you only gotta do one thing well,
You only gotta do one thing well to make it in this world, babe.
You got a woman waiting for you there,
All you ever gotta do is be a good man one time to one woman
And that’ll be the end of the road, babe,
I know you got more tears to share, babe,
Zkusit najít něco, co udělat se svým životem, baby
Když můžeš udělat dobře jen jednu věc
Můžeš udělat dobře jen jednu věc v tomto životě, baby
Máš ženu, která tady na tebe čeká
Vše, co můžeš udělat, je být dobrý muž pro jednu ženu
A to bude konec cesty, baby
Vím, že máš více slz na sdílení, baby
So come on, come on, come on, come on, come on,
And cry, cry baby, cry baby, cry baby.
Tak pojď, pojď, pojď, pojď, pojď
a plač, plač baby, plač baby, plač baby
And if you ever feel a little lonely, dear,
I want you to come on, come on to your mama now,
And if you ever want a little love of a woman
A kdyby ses někdy cítil trochu sám, drahý
Chci, abys šel, šel teď za svojí mámou
A kdybys chtěl trochu ženské lásky
Come on and baby baby baby babe babe baby now
Cry baby yeah.
Pojď a baby, baby, baby, baby, baby, baby, teď
Plač, baby, yeah

Text přidala Domnika

Text opravil apache

Videa přidali DeAd.AnGeL, kuldaska11

Překlad přidala Domnika

Překlad opravil apache

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Pearl

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.