Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Wild Game - text

playlist

lǎo hǔ lǎo shǔ shǎ shǎ fēn bù qīng chǔ
mǎn liǎn ní tǔ shī bài de bèi fú lǔ
xiǎo dǔ háo dǔ xiǎng ài jìu bié pà kǔ
kàn bù qīng chǔ chí zǎo fěn shēn suì gǔ
bù zhī bù jué qí shí ? yǐ shàng xiàn
gǎn qíng de shì jiè zhàn huǒ lián tiān
rú guǒ bù xiǎng měi yī tiān yǐ lèi xǐ miàn
tí gāo jǐng jué kuài zhāng dà ? de shuāng yǎn
wěi shàn de liǎn nǐ yào néng dǒng dé fēn biàn
yuè shì wēi xiǎn yán sè yuè shì xiān yàn
kuān dà de jiān kě néng huì bēng kuì
fàng diàn de yǎn cháng cháng huì lòu diàn
yě mán yóu xì LOVE méi rén bèi shè miǎn
yě mán yóu xì NO bù tóng qíng kě lián
yě mán yóu xì YOU kuài yǒng wǎng zhí qián
shòu shāng zài suǒ nán miǎn dōu zhí dé jì niàn
děng dào ? yù jiàn wán měi de rén xuǎn
lí shèng lì nà tiān yǐ jīng bù yuǎn
lǎo hǔ lǎo shǔ shǎ shǎ fēn bù qīng chǔ
mǎn liǎn ní tǔ shī bài de bèi fú lǔ
xiǎo dǔ háo dǔ xiǎng ài jìu bié pà kǔ
kàn bù qīng chǔ chí zǎo fěn shēn suì gǔ
dí rén bù huì guāi guāi děng zhe qū fú
tài qīng yì rèn shū hěn nán dé dào xìng fú
yǒu rén wēi xiào jìu yǒu rén huì kū
yì wú fǎn gù shì ? wéi yī zhàn shù
bù yào hài pà lù shàng yǒu rén huì lán zǔ
lǎo tiān gù yì yào ràng ? jué dé xīn kǔ
yǒng yuǎn jì dé yào zì wǒ bǎo hù
bù yào hài pà zàn shí de gū dú
yě mán yóu xì LOVE méi rén bèi shè miǎn
yě mán yóu xì NO bù tóng qíng kě lián
yě mán yóu xì YOU kuài yǒng wǎng zhí qián
shòu shāng zài suǒ nán miǎn dōu zhí dé jì niàn
děng dào ? yù jiàn wán měi de rén xuǎn
lí shèng lì nà tiān yǐ jīng bù yuǎn
lí shèng lì nà tiān yǐ jīng bù yuǎn
xī wàng dà jiā yī zhí zhī chí yī lín , zhī chí yī lín zài xiàn
lǎo hǔ lǎo shǔ shǎ shǎ fēn bù qīng chǔ
mǎn liǎn ní tǔ shī bài de bèi fú lǔ
xiǎo dǔ háo dǔ xiǎng ài jìu bié pà kǔ
kàn bù qīng chǔ chí zǎo fěn shēn suì gǔ
lǎo hǔ lǎo shǔ shǎ shǎ fēn bù qīng chǔ
mǎn liǎn ní tǔ shī bài de bèi fú lǔ
yě mán yóu xì LOVE méi rén bèi shè miǎn
yě mán yóu xì NO bù tóng qíng kě lián
yě mán yóu xì YOU kuài yǒng wǎng zhí qián
shòu shāng zài suǒ nán miǎn dōu zhí dé jì niàn
yě mán yóu xì LOVE méi rén bèi shè miǎn
yě mán yóu xì NO bù tóng qíng kě lián
yě mán yóu xì YOU kuài yǒng wǎng zhí qián
shòu shāng zài suǒ nán miǎn dōu zhí dé jì niàn
děng dào ? yù jiàn wán měi de rén xuǎn
lí shèng lì nà tiān yǐ jīng bù yuǎn
lí shèng lì nà tiān yǐ jīng bù yuǎn
lǎo hǔ lǎo shǔ shǎ shǎ fēn bù qīng chǔ
mǎn liǎn ní tǔ shī bài de bèi fú lǔ
xiǎo dǔ háo dǔ xiǎng ài jìu bié pà kǔ
kàn bù qīng chǔ chí zǎo fěn shēn suì gǔ
lǎo hǔ lǎo shǔ shǎ shǎ fēn bù qīng chǔ
mǎn liǎn ní tǔ shī bài de bèi fú lǔ
xiǎo dǔ háo dǔ xiǎng ài jìu bié pà kǔ
kàn bù qīng chǔ chí zǎo fěn shēn suì gǔ
lǎo hǔ lǎo shǔ shǎ shǎ fēn bù qīng chǔ
lǎo hǔ lǎo shǔ shǎ shǎ fēn bù qīng chǔ

Text přidala Kitsune

Video přidala Kitsune

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.