Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

yǎnshén wúfǎ bèi shéi dǐkàng
kàojìn wǒde xiāng
jǔshǒu tóu zú wǒ fá nǐ huànxiǎng
bà wǒ dāng zuò miánhuatáng
ài lài de kuài qù de kuài ài hái bùgòu
sòng nǐ ài xiān biè shuō gè no
méirén ài méiyǒu shéi huógāi
zhè bùshì yào děngdài bèi ài de shídài
wǒ bù xiǎng ài yī gè guāi guāi pái
nǐ xiǎngyào wǒ kàn nǐ zěnme shǐ huài
wǒ bù xiǎng dāng yī gè guāi guāi pái
nǐ nányǐ fángyù de ài gǎnjué gòu huài

rúguǒ búhuì hàipà shòushāng
wǒ dāng nǐde dà jiǎng
wǒde ài zuì kàojìn tiāntáng
nǐ yǒu wǒ jiù yǒufāng xiàng

ài lài de kuài qù de kuài ài hái bùgòu
sòng nǐ ài xiān bié shuō gè
méirén ài méiyǒu shéi huógāi
zhè bùshì yào děngdài bèi ài de shídài
wǒ bù xiǎng ài yī gè guāi guāi pái
nǐ xiǎngyào wǒ kàn nǐ zěnme shǐ huài
wǒ bù xiǎng dāng yī gè guāi guāi pái
nǐ nányǐ fángyù de ài gǎnjué gòu huài

lián guāi guāi pái dōu xiǎng ǒuěr huài
tiānshǐ zǒukāi ràng wǒ móguǐ lái
guāi huò huài i don't mind
wǒ dōu ài xìng gǎn kěài zhī búyào dāi
guāi guāi pái xǐhuān wán huǒ zhǎo wǒ
yàoshì shāo dào biè lái guài wǒ
xīn lǐ huà zhēnde búbì shuō
kěshì xīn lǐ de huài nǐ jiù liú gěi wǒ
wǒ bù xiǎng ài yī gè guāi guāi pái
nǐ xiǎngyào wǒ kàn nǐ zěnme shǐ huài
wǒ bù xiǎng dāng yī gè guāi guāi pái
nǐ nányǐ fángyù de ài gǎnjué gòu huài

wǒ bù xiǎng ài yī gè guāi guāi pái
nǐ xiǎngyào wǒ kàn nǐ zěnme shǐ huài
wǒ bù xiǎng dāng yī gè guāi guāi pái
nǐ nányǐ fángyù de ài gǎnjué gòu huài

Text přidala Kitsune

Video přidala Kitsune

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.