Kecárna Playlisty
Reklama

Love is Near - text

playlist Playlist
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
yǎn jīng liàng le qǐ lái
yáng guāng hé méi guī dōu sū xǐng guò lái
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
zhí jué lèi hé děng dài
jiāng shì ài de gù shì wéi yī zhǔ zǎi
pò bù jí dài xiǎng yào xiě xù
fǎng fó ài yǐ jié jú
bù guǎn hé huò lí
yào xìng fú xiān dìng yì
wǒ yǐ bù shì wǒ zì jǐ
yǒu bù fēn biàn chéng nǐ
cóng nv hái biàn nv rén
zhēn de bù kě sī yì
cóng mò lù dào yōng bào
tiān táng dào shēn hǎi
tǐ huì ài hé shāng hài
zhè shì jiè yǒu nǐ cún zài
zhù dìng le wǒ de qī dài
jì mò péi wǒ cǎi pái
yǎn chū wǒ duì nǐ de ài
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
yǎn jīng liàng le qǐ lái
yáng guāng hé méi guī dōu sū xǐng guò lái
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
zhí jué lèi hé děng dài
jiāng shì ài de gù shì wéi yī zhǔ zǎi
xún làn yào yǒu xī shēng
yě xǔ yǒng héng shì nǐ de yī gè wěn
tiān kōng chū xiàn cǎi hóng
dà yǔ xià guò qīng chén
qí dǎo shàng tiān
bǎo hù wǒ liǎng de chún zhēn
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
yǎn jīng liàng le qǐ lái
yáng guāng hé méi guī dōu sū xǐng guò lái
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
zhí jué lèi hé děng dài
jiāng shì ài de gù shì wéi yī zhǔ zǎi
xiàng hú dié pò jiǎn hòu de jīng cǎi
nì fēng hé huā hǎi dōu cún zài
wǒ bù huì gēng gǎi ài
bù jiàn zhēn ài
wǒ bù huì fàng kāi xiàn zài
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
yǎn jīng liàng le qǐ lái
yáng guāng hé méi guī dōu sū xǐng guò lái
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
zhí jué lèi hé děng dài
jiāng shì ài de gù shì wéi yī zhǔ zǎi
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
yǎn jīng liàng le qǐ lái
yáng guāng hé méi guī dōu sū xǐng guò lái
wǒ gǎn jué kuài yǒu ài
zhí jué lèi hé děng dài
jiāng shì ài de gù shì wéi yī zhǔ zǎi

Text přidala Kitsune

Video přidala Kitsune

Je zde něco špatně?
Reklama

Show Your Love

Reklama

Jolin Tsai texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.