Kecárna Playlisty
Reklama

Everything's Gonna Be Alright (Hai) - text

playlist Playlist
yòu yù jiàn nǐ
hěn wēi miào de xīn qíng
fā xiàn zì jǐ
duì zhe jìng zǐ xiào de biǎo qíng
nǐ shì xīn dǐ
líu gěi shí jiān dá de kǎo tí
nà zhǒng tián mì
zhī néng pǐn cháng wú fǎ fēn xī
Everything’s gonna be alright.
ài huò bù ài zì jǐ míng bái
Everything’s gonna be be alright.
zhī xiǎng duì nǐ shuō shēng hāi
tīng shuō nǐ bǎ qíng shū tōu cáng zài kǒu zhuāng
suī rán yǒu diǎn qī dài
yě bù jí zhù tān pái
zhì shǎo líu zhù zuò gè péng yǒu de zì zài
bù bì wéi le shuí
gù yì zuò zī tài
xǐ huān gēn nǐ
bǎo dài zhè fèn cāi mí
suí shí wēn xí
dōu huì gěi wǒ xīn de qí jì
nǐ shì zuǐ jiǎo
suí zhe yuè liàng biàn de zuǐ xíng
nà zhǒng shén mì
zhī yǒu mò qì méi yǒu dào lǐ
Everything’s gonna be alright.
ài huò bù ài zì jǐ míng bái
Everything’s gonna be be alright.
zhī xiǎng duì nǐ shuō shēng hāi
yě xǔ nǐ bǎ jǐn zhāng dōu jié zài lǐng dài
jué dé yǒu diǎn qí guài
wǒ yě shuō bù chū lái
zhī yào zhēn xīn bié pà huì pà shuí táo tài
zhè yàng gāng hǎo bù bì tài kuài
xǐ huān gēn nǐ
bǎo dài zhè fèn cāi mí
suí shí wēn xí
dōu huì gěi wǒ xīn de qí jì
nǐ shì zuǐ jiǎo
suí zhe yuè liàng biàn de zuǐ xíng
nà zhǒng shén mì
zhī yǒu mò qì méi yǒu dào lǐ
Everything’s gonna be alright.
ài huò bù ài zì jǐ míng bái
Everything’s gonna be be alright.
zhī xiǎng duì nǐ shuō shēng hāi
Everything’s gonna be alright.
ài huò bù ài zì jǐ míng bái
Everything’s gonna be be alright.
zhī xiǎng duì nǐ shuō shēng hāi

Text přidala Kitsune

Je zde něco špatně?
Reklama

Don't Stop

Reklama

Jolin Tsai texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.