Playlisty Kecárna
Reklama

Dr. Jolin - text

playlist Playlist
Zhè chéngshì chōngmǎn ài bù ài de nántí
Zhǎo jiě yào zhǎo jiětuō zhǎodào lìng yī kē xīn shāng
Wǔzhuāng chéng jiāonáng suǒ zài shāngdiàn li fàn shòu
Dújiā xiànliàng de zèngpǐn shì nǐ de yōumò
Bālí de shíshàng zhōu chuāndài léi gēn tángguǒ
Měi gèrén dōu jìmò shōují jiǎ miàn xiàoróng
Kuánghuān de zīwèi hòu hái yǒu shuí xūyào línghún Mábì shénjīng měi yī cùn què chōngmǎn shānghén Huānyíng lái wǒ de shēnbiān bǎ xūhuàn gūdān zhōngjié
Kāishǐ xīn de tǐyàn
Ài jiù ài cuò jiù cuò
Miàn duì zhēnshí de zìwǒ
Bù qiǎngqiú bù bǎoliú
Wèilái zài wǒ de shǒuzhōng
I'll give you Love~ Love~ Love~ Love Love Love~ Love~ Love~ Love Love
Bái rì mèng hēi rì mèng zhuāng jìn bōlí píng Xiānrénzhǎng de diǎndī jiārù shuǐjīng wéitāmìng Māotóuyīng de yǎnlèi shì zuì jiā liáo yù de xiāngshuǐ Dr. Jolin fùzhì kuàilè de jiě yào
Huānyíng lái wǒ de shēnbiān bǎ xūhuàn gūdān zhōngjié
Kāishǐ xīn de tǐyàn
Ài jiù ài cuò jiù cuò
Miàn duì zhēnshí de zìwǒ
Bù qiǎngqiú bù bǎoliú
Wèilái zài wǒ de shǒuzhōng
I'll give you Love~ Love~ Love~ Love Love Love~ Love~ Love~ Love Love
Shuō chū nǐ de love love love love
Bié shuō no no no
Dr. Jolin shīzhǎn mólì zhào liàngle tiānkōng
Kuàilè shènrù mèngjìng zhōng ràng nǐ yǒngyuǎn bù jìmò
Zhǎnkāi chìbǎng qù fēi xìngfú tā bù tíngxiē
Ài de bìngdú zài mànyán
Pífū yě gēnzhe wéixiàole
Wǒmen bǎ kuàilè níngjié
Qǐng gēnzhe wǒ
Ài jiù ài cuò jiù cuò
Miàn duì zhēnshí de zìwǒ
Bù qiǎngqiú bù bǎoliú
Wèilái zài wǒ de shǒuzhōng
I'll give you Love~ Love~ Love~ Love Love Love~ Love~ Love~ Love Love

Text přidala Kitsune

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Muse

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.