Kecárna Playlisty
Reklama

Because of You - text

playlist Playlist
It's all You're my sunshine after the rain
nǐ shì zàng zài wǒ zuǐ lǐ de tián wèi méi yǒu shuí néng fēn xiǎng wǒ yě wú suǒ wèi
It's all, It's all Because of you
You're my sunshine, oh yeah
bù guài shuí bié rén bù liǎo jiě  xiǎng niàn de zī wèi chāo guò le yī qiè
wǒ xiāng xìn zhǐ yào zhuān xīn nǐ jiù néng gǎn jué How much I feel for you
wǒ yě bù wèn shuí hòu lái dí qíng jié nǐ bù zhī dào nǐ yù shàng de rén duō zhēn guì
And if only you were here I'll tell you,
yes I'll tell you oh yeah
It's all You're my sunshine after the rain
nǐ shì zàng zài wǒ zuǐ lǐ de tián wèi méi yǒu shuí néng fēn xiǎng wǒ yě wú suǒ wèi
It's all, It's all Because of you
wǒ huán yǐ wéi shì gè huàn jué rèn shí dì yī tiān jiù biàn chéng yǒng yuǎn
chū liàn xiàng yī gè qiū qiān huí dàng xīn lǐ miàn I miss you, yes I miss you baby
It's all You're my sunshine after the rain
nǐ shì zàng zài wǒ zuǐ lǐ de tián wèi méi yǒu shuí néng fēn xiǎng wǒ yě wú suǒ wèi
It's all, It's all Because of you

yǐ jīng xiǎng guò hǎo duō biàn kuài tíng xià lái duì nǐ de xiǎng niàn
nǐ què xiàng yī shǒu gē guà zài zuǐ biān
(You're my sunshine after the rain)You're my sunshine
(nǐ shì zàng zài wǒ zuǐ lǐ de tián wèi) Because I love you
(méi yǒu shuí néng fēn xiǎng wǒ yě wú suǒ wèi)
(It's all,)It's all,
( It's all Because of you)Because of you
It's all You're my sunshine after the rain
nǐ shì zàng zài wǒ zuǐ lǐ de tián wèi méi yǒu shuí néng fēn xiǎng wǒ yě wú suǒ wèi
It's all, It's all Because of you (x3)
(It's all You're my sunshine after the rain)You're my sunshine
(It's all,)Because of you
(It's all You're my sunshine after the rain)

Text přidala Kitsune

Video přidala Kitsune

Je zde něco špatně?
Reklama

Jolin 1019

Reklama

Jolin Tsai texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.