Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
I drift away to a place
Another kind of life
Take away the pain
I create my paradise
Uteču na místo,
kde je jiný život.
Zaženu bolest
Vytvořím si svůj ráj
Everything I've held
Has hit the wall
What used to be yours
Isn't yours at all
Vše pro co jsem se rozhodla,
narazilo do zdi.
Co bývalo tvé,
tvým už není.
Falling apart, and all that I'm asking
Is it a crime, am I overreacting
Rozpadáme se, a vše na co se ptám,
je to zločin, přeháním?
Oh, he's under my skin
Just give me something to get rid of him
I've got a reason now to bury this alive
Another little white lie
Oh, mám ho pod kůží,
jen mi dejte něco, čím se ho zbavit
Mám teď důvod pohřbít to zaživa.
Další nevinnou lež.
So what you had didn't fit
Among the pretty things
Never fear, never fear
I now know where you've been
Tak co jsi měl, nezapadalo
mezi hezké věci
Žádný strach, žádný strach
Teď už vím, kde jsi byl.
Braids have been un-tied
As ribbons fall away
Leave the consequence
But my tears you'll taste
Copy se rozvázaly,
když stužky povolily,
Zanechej důsledky,
ale ochutnáš mé slzy
Falling apart and all that I question
Is this a dream or is this my lesson
Rozpadáme se, a vše na co se tážu,
je tohle sen nebo má lekce?
Oh, he's under my skin
Just give me something to get rid of him
I've got a reason now to bury this alive
Another little white lie
Oh, mám ho pod kůží,
jen mi dejte něco, čím se ho zbavit
Mám teď důvod pohřbít to zaživa.
Další nevinnou lež.
I don't believe I'll be alright
I don't believe I'll be OK
I don't believe how you've thrown me away
I do believe you didn't try
I do blame you for every lie
When I look in your eyes, I don't see mine
Nevěřím, že budu v pořádku,
nevěřím, že budu fajn,
nevěřím tomu, jak jsi mě odhodil.
Věřím, že jsi se nesnažil.
Viním tě za každou lež.
Když se podívám do tvých očí, nevidím své.
Oh, he's under my skin
Just give me something to get rid of him
I've got a reason now to bury this alive
Another little white lie
Oh, mám ho pod kůží,
jen mi dejte něco, čím se ho zbavit
Mám teď důvod pohřbít to zaživa.
Další nevinnou lež.
Oh my permission to sin
You might have started my reckoning
I've got a reason now to bury him alive
Another little white lie
Oh, mé svolení k hříchu,
možná jsi začal mou odplatu,
mám teď důvod pohřbít ho zaživa.
Další nevinnou lež.

Text přidala ANGYDUNK

Videa přidali ANGYDUNK, MarySixx

Překlad přidala Kroan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Basement Recordings

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.