Playlisty Kecárna
Reklama

Look at Those Eyes - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh my look at those eyes
Look at the trouble that they hide inside
I see the flicker of the pain on the rise
Oh my look at those eyes
Ach, podívej se do těch očí
podívej se na problémy, které se schovávají uvnitř
Vidím záblesk vzrůstající bolesti
Ach, podívej se do těch očí
Maybe they're like mine
Things I wish I did not see
I push away all the dirt and debris
But what'll be left of me
Možná jsou jako moje
Věci, které si přeji, abych je neviděla
Odsouvám všechnu tu špínu a trosky
Ale co zbyde ze mě
No tell me it's not so
That people will come and they'll go
We push away all the love that we know
No tell me it's not so
Ne, neříkej mi, že to tak není
že lidé přijdou a odejdou
Odsouváme pryč všechnu lásku, kterou známe
Ne, neříkej mi, že to tak není
Like in the eye of a storm
You're changing form
You feel the pull of the time ticking by
Oh my look at these times
Jako v oku bouře
Měníš tvar
Cítíš tlak času, který odtikává
ach, můj pohled na tyhle časy
But look at who's right beside you
When you're alone barely holding on
You leave your worries behind you
You're not alone in the dark
But look at who's right beside you
You're looking back thinking oh my god
That somebody's never left you
You're not alone in the dark
Ale podívej se, kdo je vedle tebe
Když jsi sám, sotva se držící
Necháváš své starosti za sebou
Nejsi sám v temnotě
Oh my look at these skies
Look at the trouble that they hide inside
I see the flicker of the pain on the rise
Oh my look at these skies
Ach, podívej se na nebe
Podívej se na starosti, které schovávají uvnitř
Vidím vzrůstající záblesk bolesti
Ach, podívej se na nebe
Soothing like a lullaby
I don't wanna fight this fight
You feel the weight of the world on your mind
We leave it all behind
Konejšivý jako ukolébavka
Nechci už bojovat tento boj
Cítíš tíhu světa ve své mysli
Necháme to vše za sebou
But look at who's right beside you
When you're alone barely holding on
You leave your worries behind you
You're not alone in the dark
But look at who's right beside you
You're looking back thinking oh my god
That somebody's never left you
You're not alone in the dark
You're not alone in the dark
Byla to dlouhá cesta domů
Byla to dlouhá, dlouhá cesta
Byl to dlouhý čas, kdy jsem ji nemohla najít
Byla to dlouhá cesta domů
You're not
You're not
You're not
You're not
You're not
You're not
You're not
You're not alone
You're not alone
It's been a long way long way long way home
It's been a lonely lonely lonely road
It's been a long time I can't find
So long I'm gonna lose my mind
It's been a long way long way long way home
But look at who's right beside you
When you're alone barely holding on
You leave your worries behind you
You're not alone in the dark
But look at who's right beside you
You're looking back thinking oh my god
That somebody's never left you
You're not alone in the dark
It's been a long
It's been a long way home
It's been a long way home
You're not alone in the dark
Oh my look at those eyes
Look at the trouble that they hide inside
I see the flicker of the pain on the rise
Oh my look at those eyes
Maybe they're like mine
Things I wish I did not see
I push away all the dirt and debris
But what'll be left of me

Text přidala MJ_46

Video přidala Richenza

Překlad přidala Richenza

Překlad opravila Richenza

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voodoo

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.