Playlisty Kecárna
Reklama

Lungs - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I started by saving you
I thought it was wise
So you asked me why?
Why give your freedom to stand at my side?
I said it makes you mine
(At least it was worth a try)
Začal jsem zachraňováním tě
Myslel jsem si, že to bylo rozumné
Tak ses mě zeptala proč?
Proč dávat tvou svobodu aby stála při mně?
Řekl jsem, že tě to dělá mou
(Alespoň to stálo za zkoušku)
We watched our behaviour
At least for a while
Until we'd had enough
You gave in completely
Eyes full of stars
Until you had to stop
Pozorovali jsme naše chování
Alespoň na chvíli
Dokud nám to nestačilo
Úplně ses vzdala
Oči plné hvězd
Dokud jsi nemusela zastavit
The heart beats on and off To srdce buší a nebuší
Soon you went walking
And left me to fret
I knew not where you'd been
Something about you that smells of the sea
And you say I am all sky and rain
Please don't leave me again
Brzy ses šla projít
A nechala jsi mě abych se rozčiloval
Nevěděl jsem, kde jsi
Něco na tobě voní jako moře
A ty říkáš, že jsem jako nebe a déšť
Prosím, neopouštěj mě znovu
So, dear woman
I'll answer you now
Breathless though I am
Silent too, as a thousand miles
Empty as a hand
Takže, drahá paní
Teď ti odpovím
Bez dechu
Také potichu, jako tisíc mil
Prázdný jako ruka
I gave up nothing
You gave me everything
Until you gave me away
Ničeho jsem se nevzdal
Dala jsi mi všechno
Dokud jsi mě neopustila

Text přidal danny602393

Text opravila -Mony-

Video přidal danny602393

Překlad přidala -Mony-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Great Lakes

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.