Playlisty Kecárna
Reklama

Five Days Of Summer - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

She leaves just silence in her path
A short goodbye, some photographs
I took them with me on the plane from Appledoore into LA
This broken heart it doesn't hurt
Still wear these memories on my shirt
From five days of summer in the rain
Na cestě zanechává jen ticho
Krátké sbohem, nějaké fotky
Vzal jsem je s sebou do letadla z Appledoore do LA
Tohle zlomené srdce nebolí
Pořád nosím vzpomínky na své košili
Z pěti dní léta v dešti
Now I'm falling towards the ground, it's coming at me way too fast
But you don't learn to fly, if you're not prepared to crash
Teď padám směrem k zemi, přichází to na mě až příliš rychle
Ale nenaučíš se létat, pokud nejsi připravený spadnout
She's the sunlight in my eyes
She's a bittersweet goodbye
And I just can't tell you why
I'd let her break my heart again
For those five days of summer in the rain, in the rain
Ona je záře v mých očích
Ona je hořkosladké sbohem
A já ti prostě nemůžu říct proč
Jsem ji nechal mi znovu zlomit srdce
Po těch pět dní léta v dešti, v dešti
Ten hours is too much time to think
I wrote a song I'd never sing
About a queen who lost her crown
About a boy who almost drowned
These angel city lights are mine
I wont forget but leave behind
Those five days of summer in the rain
Deset hodin je moc dlouhá doba na přemýšlení
Napsal jsem píseň, kterou bych nikdy nezpíval
O královně, co ztratila korunu
O klukovi, co se skoro utopil
Tyhle andělská světla jsou moje
Nezapomenu, jen to nechám za sebou
Těch pět dní léta v dešti
Now I'm falling towards the ground, it's coming at me way too fast
But you don't learn to fly, if you're not prepared to crash
Teď padám směrem k zemi, přichází to na mě až příliš rychle
Ale nenaučíš se létat, pokud nejsi připravený spadnout
She's the sunlight in my eyes
She's a bittersweet goodbye
And I just can't tell you why
I'd let her break my heart again
For those five days of summer in the rain
Ona je záře v mých očích
Ona je hořkosladké sbohem
A já ti prostě nemůžu říct proč
Jsem ji nechal mi znovu zlomit srdce
Po těch pět dní léta v dešti, v dešti
Cause when it rains it's sure to poor in Appledoore
We took the waves, She showed me life, She showed me love, I had it all
And all the time she's not around I want her more
She's so beautiful
Protože když prší, je tu jistota, že déšť padá v Appledoore
Užíváme si vlny, ukázala mi život, ukázala mi lásku, všechno jsem to měl
A celou dobu, po kterou tady není, ji chci víc
Je tak krásná
She's the sunlight in my eyes
She's a bittersweet goodbye
And I just can't tell you why
I'd let her break my heart again
For those five days of summer in the rain
In the rain
Five days of summer in the rain
In the rain
Five days of summer in the rain
Ona je záře v mých očích
Ona je hořkosladké sbohem
A já ti prostě nemůžu říct proč
Jsem ji nechal mi znovu zlomit srdce
Po těch pět dní léta v dešti
V dešti
Pět dní léta v dešti
V dešti
Pět dní léta v dešti

Text přidala DolaineSee

Video přidala Hellmuth

Překlad přidala -Terka96-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Constellation Me

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.