Playlisty Kecárna
Reklama

We Are - text, překlad

playlist Playlist
Every secret, every shame
Every fear, every pain
Live inside the dark
But that's not who we are
We are children of the day
Každé tajemství, každá hanba
Každý strach, každá bolest
Žijí uvnitř tmy
Ale to není to, kdo my jsme
My jsme děti dne
So wake up sleeper, lift your head
We were meant for more than this
Fight the shadows conquer death
Make the most of the time we have left
Tak se probuď spáči, zvedni svou hlavu
Byli jsme určeni pro víc než je tohle
Na boj se stíny porazit smrt
To dělej většinu času který jsme opustili
We are the light of the world
We are the city on a hill
We are the light of the world
We gotta, we gotta, we gotta let the light shine
Jsme světlo světa
Jsme město na kopci
Jsme světlo světa
Musíme, musíme, musíme nechat světlo zářit
We are the light of the world
We are the city on a hill
We are the light of the world
We gotta, we gotta, we gotta let the light shine
Let the light shine, let the light shine
Jsme světlo světa
Jsme město na kopci
Jsme světlo světa
Musíme, musíme, musíme nechat světlo zářit
Nechat světlo zářit, nechat světlo zářit.
We are called to the spread the news
Tell the world the simple truth
Jesus came to save, there's freedom in His Name
So let His love break through
Jsem povoláni k šíření zprávy
Tak řekni světu jednoduchou pravdu
Ježíš přišel zachránit, v Jeho jménu je svoboda
Tak nech Jeho lásku prorazit
We are the light of the world
We are the city on a hill
We are the light of the world
We gotta, we gotta, we gotta let the light shine
Jsme světlo světa
Jsme město na kopci
Jsme světlo světa
Musíme, musíme, musíme nechat světlo zářit
We are the light of the world
We are the city on a hill
We are the light of the world
We gotta, we gotta, we gotta let the light shine
Jsme světlo světa
Jsme město na kopci
Jsme světlo světa
Musíme, musíme, musíme nechat světlo zářit
We are the light
We are the light
We are the light
So let Your light shine brighter
We are the light
We are the light
We are the light
Jesus
You are the light
You are the light
You are the light
We will lift You higher
Shine shine shine
Jsme světlo
Jsme světlo
Jsme světlo
Tak ať Tvé světlo září jasněji
Jsme světlo
Jsme světlo
Jsme světlo
Ježíši
Ty jsi světlo
Jsi světlo
Jsi světlo
My pozvedneme Tě
Zař, zař, zař
We are the light of the world
We are the city on a hill
We are the light of the world
We gotta, we gotta, we gotta let the light shine
Jsme světlo světa
Jsme město na kopci
Jsme světlo světa
Musíme, musíme, musíme nechat světlo zářit
We are the light of the world
We are the city on a hill
We are the light of the world
We gotta, we gotta, we gotta let the light shine
Jsme světlo světa
Jsme město na kopci
Jsme světlo světa
Musíme, musíme, musíme nechat světlo zářit
We gotta shine
We gotta shine (So let the light shine)
We gotta shine
We gotta shine (Let the light shine)
We gotta shine (Let the light shine)
Musíme zářit
Musíme zářit (Tak ať světlo září)
Musíme zářit
Musíme zářit (Nechat světlo zářit)
Musíme zářit (Nechat světlo zářit)

Text přidal kamilos

Video přidal kamilos

Překlad přidala TeKirkaki

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Where I Find You

Reklama

Kari Jobe texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.