Playlisty Kecárna
Reklama

The Prophecy - text, překlad

playlist Playlist
Miniscule. Micro
Insignificant. Minor
Nepatrný. Mikro
Nevýznamný. Méně důležitý
Why do you underestimate me?
Have you heard The Prophecy?
Proč mě podceňuješ ?
Slyšel jsi proroctví ?
Subordinated. Wretched
Mediocre. Inferior
Podřízený. Ubohý
Průměrný. Podřadný
Why do you neglect me?
Don't you know about The Prophecy?
Proč mě zanedbáváš ?
Nevíš o proroctví ?
Excessive use of power
Initiates abuse
Misconception of the essence!
Nadměrné použití síly
Iniciuje zneužití
Mylná představa o podstatě !
Insulted egos once inflamed
Turn superheroes into the damned
Take your pride and go away!
Take your pride and evaporate!
Uražená ega, jednou zanícená
Obrací super hrdiny v zatracené
Vezmi si svou hrdost a běž pryč !
Vezmi si svou hrdost a odpař se !
Persistent scourge is your second name
Vital threat to all the inhabitants
Trvalá pohroma je tvé druhé jméno
Vitální ohrožení pro všechny obyvatele
My decision is to reintroduce you to the world! Mé rozhodnutí je znovu tě představit světu
Voracious ape! Mr. Know-it-all!
I reclaim my kingdom. Hope your Sun is gone!
I reclaim my kingdom
Hope your Sun will never rise again!
Nenasytná opice ! Pan "Vše-znalec"!
Znovu si nárokuji mé království. Doufám, že je tvé Slunce pryč !
Znovu si nárokuji mé království
Doufám, že tvé Slunce už nikdy nevyjde !
Hear me, ogre! Concentrate!
Humble yourself down
Until it's too late!
The law of balance can't be revoked
When the Earth is overwhelmed with you
It will shake you off
Slyš mě, obře ! Soustřeď se !
Pokoř se
Než bude pozdě !
Zákon rovnováhy nemůže být zrušen
Když je Zem zahlcena tebou
Setřese tě
I reclaim my kingdom
Cause your Sun will never rise
I reclaim my kingdom
Znovu si nárokuji mé království
Protože tvé Slunce nikdy nevyjde
Znovu si nárokuji své království

Text přidal Beder

Video přidal Beder

Překlad přidal TheSin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Macro

Reklama

Jinjer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.