Playlisty Kecárna
Reklama

On The Top - text, překlad

playlist Playlist
Unsatisfied need makes you push forward
Greed, striving for its reward
Like a racer on the mark, you burn your rubber
Like a starving shark looking for its supper
You run, run, run, run, run
Until it makes no sense
Your feet are sore but you're still running
For accomplishment
In this eternal marathon for success
Another day, another dollar, undying motto of success
Neuspokojená potřeba tě nutí jít kupředu
Chamtivost, usilující o její odměnu
Jako závodník na značce, pálíš svojí gumu
Jako hladovějící žralok hledající jeho večeři
Běžíš, běžíš, běžíš, běžíš, běžíš
Než to nedává smysl
Tvá chodidla jsou bolavá, ale ty běžíš dál
Pro dovršení
V tomto věčném maratonu za úspěchem
Další den, další dolar, nehynoucí motto
úspěchu
Slowly to the top
Is it lonely on the top?
Pomalu na vrchol
Je to osamělé na vrcholu ?
Is it lonely on the top?
Ah, tell me, is there anyone for you?
(For you, for you)
Is it lonely on the top?
Ah, tell me, is there anyone for you?
(For you, for you)
Je to osamělé na vrcholu ?
Ah, řekni mi, je tam pro tebe někdo ?
(Pro tebe, pro tebe)
Je to osamělé na vrcholu ?
Ah, řekni mi, je tam pro tebe někdo ?
(Pro tebe, pro tebe)
The lane is overcrowded
But the top is just for one
While the one is climbing
The rest are falling down
You climb, climb, climb, climb, climb
But the top is rising too
The track is getting longer
And it's leading to your tomb
You're not afraid to lose your mind
In the name of profit
Red ribbon is the finish
And the finish in the coffin
Cesta je přeplněná
Ale vrchol je jen pro jednoho
Když ten jeden šplhá
Zbylí padají dolů
Šplháš, šplháš, šplháš, šplháš, šplháš
Ale vrchol také stoupá
Dráha se prodlužuje
A vede do tvé hrobky
Nejsi proti ztrátě rozumu
Ve jménu profitu
Červená stuha je cíl
A cíl v rakvi
Is it lonely on the top?
Ah, tell me, is there anyone for you?
(For you, for you)
Is it lonely on the top?
Ah, tell me, is there anyone for you?
(For you, for you)
Je to osamělé na vrcholu ?
Ah, řekni mi, je tam pro tebe někdo ?
(Pro tebe, pro tebe)
Je to osamělé na vrcholu ?
Ah, řekni mi, je tam pro tebe někdo ?
(Pro tebe, pro tebe)
Who ran beside is left behind
Begging for help on his knees
Begging for help in tears
He whom you've started with, oh
Kdo běžel mimo, je ponechán vzadu
Prosící o pomoc na jeho kolenou
Prosící o pomoc v slzách
On, s kým jsi začal, oh
The weak stepped aside, losers are crying Slabí ustoupili stranou, ztroskotanci pláčou
The weak stepped aside, losers are crying
The defeated will live in pain
You hit the top
Slabí ustoupili stranou, ztroskotanci pláčou
Poražení budou žít v bolesti
Dosáhl jsi vrcholu
No surprise
But who will give you the prize?
Žádné překvapení
Ale kdo ti dá cenu ?
It's a race against yourself
Nobody else will meet you there, yeah
Je to závod proti tobě
Nikdo další tě tam nepotká, yeah

Text přidal Beder

Video přidal Beder

Překlad přidal TheSin

Překlad opravil TheSin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Macro

Reklama

Jinjer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.