Playlisty Kecárna
Reklama

Get Right - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hands will take their place
Far from intentions made
Disguised as patience, time gets wasted
Now is for the now, so get loud
Ruce zaujmou své místo
Daleko od vytvořených záměrů
Maskován trpělivostí, čas je plýtván
Teď je čas, tak buď hlasitý
I'm, I'm destination addicted
I just gotta be some place else
Never good time, never feel the space to get it right
Get right
Já jsem, já jsem závislý na destinaci
Prostě musím být na jiném místě
Nikdy není dobrý čas, nikdy necítím prostor pro zlepšení
Zlepšení
Hands will find their way
To eyes inches from my face
My heart gets beating, I drink freely
How to hold it down, hold it down?
Ruce najdou svou cestu
Coul od očí na mém obličeji
Moje srdce bije, volně piju
Jak to držet dole, jak to držet dole?
I'm, I'm destination addicted
I just gotta be some place else
Never good time, never feel the space to get it right
Get right
Já jsem, já jsem závislý na destinaci
Prostě musím být na jiném místě
Nikdy není dobrý čas, nikdy necítím prostor pro zlepšení
Zlepšení
Okay, okay, enough
Let me explain
Okay, okay, enough
Get on with it
Maybe if I stand up straight
One small thing I can change
Maybe if I, maybe If I, maybe I'm...
Dobře, dobře, dost
Dovol mi vysvětlovat
Dobře, dobře, dost
Srovnej se s tím
Možná jestli se vzpřímím
Jednu malou věc změním
Možná jestli, možná jestli, možná jsem...
I'm, I'm destination addicted
I just gotta be some place else
Never good time, never feel the space to get it right
Get right
Já jsem, já jsem závislý na destinaci
Prostě musím být na jiném místě
Nikdy není dobrý čas, nikdy necítím prostor pro zlepšení
Zlepšení

Text přidal ManOnRope

Video přidal ManOnRope

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Integrity Blues

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.