Playlisty Kecárna
Reklama

Jesy's solos in DNA - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Wings:
My feet, feet can't touch the ground.
And I can't hear a sound.
But you just keep on running up your mouth yeah.
Wings:
Moje nohy, nohy se nemůžou dotknout země
A nic neslyším
Ale klidně mluv dál jo.
DNA:
It's the blue in his eyes that helps me see the future
Fingerprints that leave me covered for days
Yeah hey yeah
Now I don't have any first degree
But I know what he does to me
No need to work it out, it's so familiar
Ooh
DNA:
Je to modrá v jeho očích, která mi pomáhá vidět budoucnost
Otisky prstů, které mě celý den pokrývají
Yeah hey yeah
Teď nemám žádnou zdravou míru
Ale vím co mi způsobuje
Není třeba zkoumat, je to tak známé
Ooh
Change Your Life:
Are you scared of the things
That they might put you through?
Does it make you wanna hide the inner you?
Change Your Life:
Bojíš se věcí
Které by tě mohli srazit?
Kvůli tomu se snažíš skrýt jaká jsi uvnitř?
(Leigh Anne+Jesy)
Just another soul with feelings but nobody there to feel the pain
(Leigh Anne+Jesy)
Jen další duše s city, ale nikdo tam není aby cítil bolest
They can rip you bring you down down to their size
But they will never get to the heart you hold inside
Mohou tě roztrhat srazit dolů na jejich velikost
Ale nikdy se nedostanou k srdci které máš uvnitř
Always be Together:
Mmmmmm
Yeah
Yeah
Mmmmmm
Always Be Together:
Mmmmmm
Yeah
Yeah
Mmmmmm
Najdi mě na obloze kde v noci tančím s měsícem
Tvoje bití srdce je moje ukolébavka
Yeeeah
Find me in the sky
dancing
with the moon at night
You're heart beat
is disguised as my
Lullaby
Yeeeah
(Leigh Anne+Jesy)
Jsem větrem, hledej mě příteli
(Leigh-Anne & Jesy)
I'm in the wind look for me friend
Jsem ve hvězdách
Yeah
I'm in the stars
Yeah
Stereo Soldier:
Můžeš mě zachránit
Můžeš mě osvobodit
Protože se potřebuji cítít živá
Oh musíme přežít
Stereo Soldier:
I'm in heaven now, so in love
Lay you're weapons down, and turn it up
Up, up, up, up
Pretend It's OK:
Až bude po všem budu čekat
Nic tu není, nikdo nemluví, vím kdy je pozdě
Ale občas to může být tak těžké předstírat že je to v pořádku
Nic tu není, nikdo nemluví, nic se nezmění
Ale občas to může být tak těžké
Can you save me
Can you set me free
Cause I need to feel alive
Oh we have to survive
Turn Your Face:
V mé paměti, jsou všechny maličkosti jako dýky v mě mysli
V mé paměti, zatímco moje hlava krvácí, slova která nikdy nenajdu
A která jsem ti vždy chtěla říct, nemůžu
We are who we are:
Nikdy nebudu dokonalá
Ale budu na tom pracovat
Obuj nové boty na nové já
Pretend It's OK:
When it's gone I'll be waiting
(Jesy, Perrie)
Máma, máma, máma ze mě udělala tu kterou jsem
Řekla mi ať se podívám na svět s hlavou vztyčenou
Nothing here, no one talking, know when it's too late
But sometimes it can get so hard pretending it's OK
Nothing here, no one talking, nothings gonna change
But sometimes it can get so hard
Nikdy nebudu dokonalá
Ale budu na tom pracovat
Obuj nové boty na nové já
Turn Your Face:
In my memory, all the small things, like daggers in my mind
In my memory, while my head bleeds, the words I'll never find
And that I always meant to say to you I can't
How Ya Doin'? :
Volal jsi, já jsem to propásla
Volal jsi, já jsem to propásla
Volal jsi a já to propásla
We Are Who We Are:
I never be perfect
but I'm gonna work it
put your new shoes on the new you on
Volal jsi, já jsem to propásla
Volal jsi, já to propásla
Volal jsi a já to propásla
Nikdy se nevracej
(Jesy, Jade)
Unavený z poslouchání
(Jesy, Perrie)
Momma, momma, momma made me the way I am
She told me I should look up on the world with my head held high
Red Planet:
Já - já - já - já
Ačkoli má láska byla hořkosladká
Zlomena na kousky
Ale teď jsem zpátky na nohách
Děkuji že jsi mě pozval
Na tvoji galaxii
Bum ba dum bum
Mé srdce bije
I never be perfect
but I'm gonna work it
put your new shoes on the new you on
Že je tvá láska skutečná
How Ya Doin'?:
You called, I missed it.
You called, I missed it.
You called and I missed it.
Going Nowhere:
Mám své ambice, ano sním tak hodně
Zatímco zaškrtávám políčka, ty budeš počítat ovečky
Takže ty, buď sebou a já budu sebou
Čas abych sebou hla
Nic co bych mohla udělat, takže
You called I missed it.
You called I missed it.
You called and I missed it.
Never get back in
(Jesy, Jade)
Tired of listenin'.
Madhouse:
Cítím zvláštní pocit přenesený z mé hlavy k mým prstům
Mě tělo se třese
Dostatečně na roztříštění mých kostí
Red Planet:
I-I-I-I
Thought my love was bittersweet
Broken into pieces
But now back on my feet
Thanking you for letting me
To your galaxy
Bum ba dum bum
My heart beats
(DELUXE EDITION)
Love Drunk:
(2x) Mé oči jsou modré, ale vidím červeně
Nemůžu tě dostat z hlavy
Možná, možná, možná, možná, možná
That your love is real Mé oči jsou modré, ale vidím červeně
A nemůžu tě dostat z hlavy
Je mi tak horko až je mi zima
Mám teplotu a je mi na umření
Možná, možná, možná
Možná, možná, možná
Going Nowhere:
I got my ambitions, yes I dream so big
While I'm ticking boxes you'll be counting
sheep
So you, do you and I'll be me
Time for me to move on
Nothing I could do so
Case Closed:
Nedělám rozdíly, snažil jsi se (Nedělám rozdíly, snažil jsi se)
Stále nemocná uvnitř, oh oh
Znamená to že je konec
Ale myslím že padáme dolů (padáme dolů)
Madhouse:
I feel a strange sensation
taking over from my head to my toes
I got the shakes body rippling
it's enough to shatter my bones
Nezáleží na tom co řekne verdikt
(DELUXE EDITION)
Love Drunk:
(2x) My eyes are blue, but I'm seeing red
And I just can't shake you outta my head
Maybe, maybe, maybe
Maybe, maybe, maybe
Nedělám rozdíly, snažil jsi se
(Nedělám rozdíly, snažil jsi se)
Stále nemocná uvnitř, oh oh
Znamená to že je konec
Ale myslím si že padáme dolů (padáme dolů)
My eyes are blue, but I'm seeing red
And I just can't shake you outta my head
I'm getting so hot that I'm getting cold
I'm a feverish and I'm about to blow
Maybe, maybe, maybe
Maybe, maybe, maybe
Nezáleží na tom co řekne verdikt
Case Closed:
Makes no difference you've been tried
(Makes no difference you've been tried)
Still sick inside, oh oh
It's meant to be over now
But I think we're going down (we're going down)
Nedělám rozdíly, snažil jsi se
(Nedělám rozdíly, snažil jsi se)
Stále nemocná uvnitř, oh oh
Znamená to že je konec
Ale myslím si že padáme dolů (padáme dolů)
No matter what the verdict say (2x) Nezáleží na tom co řekne verdikt
Makes no difference you've been tried
(Makes no difference you've been tried)
Still sick inside, oh oh
It's meant to be over now
But I think we're going down (we're going down)
We Are Young (Acoustic Cover):
Tak jestli se za čas zavře bar
A ty cítíš jako by jsi padal dolů
Vezmu tě domu
(2x) No matter what the verdict say Na na na na na na na na na na na na na na
Tak jestli se za čas zavře bar
A ty cítíš jako by jsi padal dolů
Vezmu tě domu
We Are Young (Acoustic cover):
So if by the time the bar closes
And you feel like falling down
I'll carry you home
Na na na na na na na na na na na na na na
So if by the time the bar closes
And you feel like falling down
I'll carry you home

Text přidala Mrs305

Video přidala Mrs305

Překlad přidala AliNirvana88

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Jesy's solos

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.