Kecárna Playlisty
Reklama

Scully Said - text, překlad

Scully said we couldn´t marry...
Scully said she hadn´t time...
And tought she´s know by millions
I wish everybody knew that she was mine
Scullyová říkala, že bychom se nemohli vzít ... 
Scullyová řekla, že není čas ... 
A naučial tomu, že zná miliony 
Přál bych si, aby všichni věděli, že byla moje 
Scully said she had a secret
And things that she could never tell
And if she ever confessed her love for me
I would burden then as well
Scullyová řekla, že má tajemství 
A věci, které ona nikdy neví 
A pokud se někdy přiznala svou láskou ke mně 
Já bych měl také břemeno
She taught me how to fly
She opened my mind
Naučila mě, jak létat 
Otevřela mou mysl 
And never once did I ever doubt that loving her was better...
...than living alone
A ani jednou jsem někdy pochyboval, že milovat ji bylo lepší
... než žít sám 
Scully said that she´d forget me
There wasn´t room inside her mind
When all you do is everything it´s sometimes hard to even fill the time
Scullyová říkala, že na mě nezapomene 
Tam nebyla místnost uvnitř její mysli 
Když vše, co udělat, je všechno, co je někdy těžké i vyplnění času 
She taught me how to fly
She opened my mind
Naučila mě, jak létat 
Ona otevřela mou mysl 
And never once did I ever doubt that loving her was better...
...than living alone
It´s a case that won´t remain unsolved if I have my way
I would be left out here in the cold if I had my way
It´s a case that won´t remain unsolved
A ani jednou jsem někdy pochyboval, že milovat ji bylo lepší
... než žít sám 
To je případ, že nebude zůstávat nevyřešený když mám cestu 
Já bych zůstal tady v zimě, pokud jsem měl cestu 
Je pravda, že příípad nebude nevyřešený 
She taught me how to fly
If it´s only an actress playing a role...
She opened my mind
...then can I say
"Heaven help my soul
and bless my remote control!"
...than living alone
She´s all I want in better
Naučila mě, jak létat 
Pokud je to jen herečka hraje roli ... 
Ona otevřela mou mysl 
... pak můžu říct  
"Nebe pomáhej mé duši 
a požehnej mému dálkovému ovládání! " 
... než žít sám 
Ona je vše, co chci v lepší 
When will I ever learn?
And I never will forget her...
She´s with me at every turn
Když budu někdy učit? 
A nikdy jsem se na ni nezapoměl ... 
Je se mnou na každém kroku 
Scully knows she made my happy
Scully turned on my TV
Scullyová ví jak udělat mě šťastným
Scullyová zapnula televizi

Text přidala elinkalo

Text opravila elinkalo

Video přidala elinkalo

Překlad přidala elinkalo

Překlad opravila elinkalo

Je zde něco špatně?
Reklama

Previously​.​.​.

Reklama

Jesta texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.