Playlisty Kecárna
Reklama

Huddersfield Rain - text, překlad

playlist Playlist
Buy me a drink and let me tell you why I need it
I lit her cigarette we sat down
and we talked about the things that we regret
She said hold me and when
I’m gone just throw my body in the sea
Kup mi drink a dovol mi ti říct, proč ho potřebuju
Zapaluju jí cigaretu, sedli jsme si
A mluvili jsme o věcech, kterých litujeme
Řekla, drž mě a až
Budu pryč, prostě hoď mé tělo do moře
I’m confused but you confuse me
if I seem lost then please don’t lose me
Just hold me
It’s been a long time since
I found someone that made me care
It’s not like I’ve been counting down the days
but if you ask me I could tell you how many there were
Jsem zmaten, prostě ty mě mateš
Pokud se zdám ztracen, pak mě neztrácej
Prostě mě drž
Je to dlouhá doba od chvíle, co
Jsem našel někoho, kdo mě zajímal
Není to jakože jsem odpočítával dny
Ale pokud se mě ptáš, mohl bych ti říct, kolikrát to tu bylo
You know in this town a peace sign just means
that you want two more drinks
Summertime has taken a break
And we’re out there drinking cider in the Huddersfield rain
I wasn’t looking for salvation but somehow
you restored my faith
Víš, že v tomhle městě peace prostě znamená
Že chceš dva další drinky
Letní čas si dal pauzu
A my tu venku pijeme cider v Huddersfieldském dešti
Nehledal jsem spásu, ale nějak
Jsi obnovila mou víru
And it all just made sense again
So we walked down by the water
the sun was shining on her face
And she said with your arm in my arm
don’t worry about a thing
You know the only way we’ll make it
out of this town is together my dear
A všechno mi to prostě dalo znovu smysl
Takže jsme se prošli kolem vody
Slunce jí zářilo do tváře
A řekla se svou paží v mé
Nestrachuj se
Víš, že to zvládneme jedině
Mimo toto město, společně, drahý
Summertime is taking a break
As I was walking past the graveyard
she was calling out my name
I wasn’t looking for salvation
but somehow you restored my faith
Letní čas si dal pauzu
Když jsem procházel kolem hřbitovu
Volala mé jméno
Nehledal jsem spásu
Ale nějak jsi obnovila mou víru
And it all just made sense again
As the morning broke we watched the boats come in
Wandered to the docks and we just threw our bodies in
And we had nothing but I’d do it all again
As I looked into her brown eyes under the Huddersfield rain
A všechno mi to prostě dalo znovu smysl
Když se ráno zlomilo, sledovali jsme přijíždět lodě
Toulali se v docích a tam jsme prostě hodili svá těla
A neměli jsme nic, ale udělal bych to celé znovu
Když jsem se díval do jejích hnědých očí pod Huddersfieldským deštěm

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Good Day For The Damned

Reklama

Jaya the Cat texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.