Playlisty Kecárna
Reklama

Rely On Me - text, překlad

playlist Playlist
I'm picking up at 2 AM
You could have called any one of a thousand friends
But you can only be real with me
I'm 20 minutes late for work
I'm still crossing town so I can see you first
A habit, I need...
Zvedám se ve 2 ráno
Mohla jsi zavolat komukoliv z tvých tisíci přátel
Ale jen se mnou můžeš být sama sebou
Mám 20 minut zpoždění v práci
Pořád se snažím dostat přes město, abych tě mohl nejdřív vidět
Zvyk, potřebuji...
Somebody to hold, somebody to talk to
Keep playing the roles that we're not supposed to
Někoho, koho se můžu držet, někoho, s kým můžu mluvit
Neustále hrajeme role, které nemáme
You still rely on me
And I still rely on you
For things that we shouldn't
You still rely on me
When I'm doing everything
That I said I wouldn't
Stále se na mě spoléháš
A já se stále spoléhám na tebe
Ve věcích, ve kterých bychom neměli
Stále se na mě spoléháš
Když dělám všechno
Co jsem řekl, že neudělám
Oh, so what the hell are we doing?
If we carry on, we're gonna end up with bruises
'Cause you think that I'm gonna catch your fall
But, I'm not there anymore
Oh, you lay your cards on the table
You wanna be alone and you're done with the labels
Enable to let me go
You're just like me, oh, baby I know
Oh, tak co to sakra děláme?
Jestli budeme pokračovat, skončíme s modřinami
Protože si myslíš, že tě chytím až spadneš
Ale já už tam víckrát nebudu
Oh, vyložila jsi své karty na stůl
Chceš být sama a skončila jsi s označeními
Schopna nechat mě jít
Jsi jako já, oh, zlato, já vím
You need somebody to hold, somebody to talk to
Keep playing the roles that we're not supposed to
Potřebuješ někoho, koho se můžeš držet, někoho, s kým můžeš mluvit
Neustále hrajeme role, které nemáme
You still rely on me
And I still rely on you
For things that we shouldn't
You still rely on me
When I'm doing everything
That I said I wouldn't
Stále se na mě spoléháš
A já se stále spoléhám na tebe
Ve věcích, ve kterých bychom neměli
Stále se na mě spoléháš
Když dělám všechno
Co jsem řekl, že neudělám
Oh-ooh, ah
Yeah, ooh
Ooh
Oh-ooh, ah
Yeah, ooh
Ooh
You still rely on me and I still rely on you
Still rely on you, I still rely on you
You still rely on me, I still rely on you
Stále se na mě spoléháš a já se stále spoléhám na tebe
Stále na tebe spoléhám, stále na tebe spoléhám
Stále se na mě spoléháš, já stále spoléhám na tebe

Text přidala Elizabeth-ms

Překlad přidala Elizabeth-ms

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

James Smith texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.