Playlisty Kecárna
Reklama

Hallelujah (Cover) - text, překlad

playlist Playlist
I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Slyšel jsem o tajném akordu,
který David hrál a to potěšilo Pána
Ale ty se moc nezajímáš o hudbu, že?
Jde to takhle:
kvarta, kvinta,
pokles v Mol, zdvih v Dur
Bezradný král skládá Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty in the moonlight overthrew you.
She tied you to the kitchen chair
She broke your throne,
she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Tvá víra byla silná, ale ty jsi potřeboval důkaz
Viděls ji koupat se na střeše
Její krása v měsíčním světle Tě svrhla
Svázala tě na kuchyňskou židli
Zlomila tvůj trůn
Ostříhala tvoje vlasy
A z tvých rtů nakreslila Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Maybe I've been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you
I've seen your flag on the marble arch
love is not a victory march
It's a cold and it's a broken hallelujah
Možná jsem tu byl někdy předtím
Znám tento pokoj, šel jsem po této podlaze
Než jsem tě poznal, měl jsem ve zvyku žít sám
Viděl jsem tvé znamení na mramorovém oblouku
Láska není vítězný pochod
Je zima a zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja

There was a time you'd let me know
What's real and going on below
But now you never show it to me do you?
Remember when I moved in you?
The holy dark was moving too
And every breath we drew was hallelujah
Byl to čas, kdy jsi mě měla poznat
Co je skutečné jde pryč
A teď mi to nikdy neukážeš, že?
Pamatuji si, když jsem odešel za tebou
Svatá temnto se přestěhovala také
A každý dech kreslil Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Maybe there's a God above
And all I ever learned from love
Was how to shoot at someone who outdrew you
It's not a cry you can hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken hallelujah
Možná je nahoře Bůh
A vše co jsem se naučil pro lásku
Bylo jak střílet na každého kdo tě vytáhl
To co můžeš v noci slyšet není pláč
Není to někdo, kdo viděl světlo
Je zima a zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja

Text přidala ijir

Překlad přidala ijir

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Covers

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.